TRADITION OG TRO

Fejringen af højtider som jul, mærkedage som fødselsdage eller nationale helligdage er alle forbundet med særlige traditioner, der kan være fælles for en hel nation eller individuelle for en familie. Traditioner definerer grupper og knytter dem sammen til folk, religioner, foreninger eller familier.

Forskellige traditioner er gennem historien taget med både ind i og ud af Danmark. Rejsende danskere har taget skikke med hjem fra udlandet, indvandrede fremmede har slået sig ned med deres traditioner, og emigrerede danskere har skabt kolonier i udlandet. Nogle indvandrede skikke er blevet så danske, at vi ikke længere husker deres ophav, andre traditioner har skabt fjendebilleder, der er blevet genstand for voldsom debat.

Fælles for migranter er, at de alle på en eller anden måde tager deres fødeland med sig. Hvad enten deres rejse er midlertidig eller permanent, en flugt eller et eventyr, så kan hvert menneske berette om, at traditioner, der måske ellers ikke tidligere har spillet en rolle, er blevet vigtige. Breve til familie og venner, kontakten til landsmænd, arvegods eller dyrkelse af sit hjemlands traditioner bliver en vigtig del af at skabe en ny identitet.

Immigrantmuseet