UDSKOLING

SÆRUDSTILLING: DA GÆSTEARBEJDERNE KOM TIL DANMARK

Eleverne arbejder med arbejdsmigration gennem tiden, med udgangspunkt i den store indvandring i 1960’erne og 1970’erne. Fokus er på fordele og ulemper ved at hyre udenlandsk arbejdskraft og på vilkår og rettigheder for udenlandske arbejdskraft gennem tiden.

Forløbet kan bruges i faget ‘Historie’, da eleven efter forløbet kan vurdere brugbarheden af historiske spor, medier og andre udtryksformer til at belyse historiske problemstillinger. Derudover kan eleven også analysere brug og funktion af fortalt historie. Forløbet kan også bruges i faget ‘Samfundsfag’, da eleven efter forløbet kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Forløbet kan bookes i perioden 29. april 2023 – 31. december 2023.

Målgruppe: 7. – 9. klasse
Varighed: 90 minutter
Booking via: museerne@furesoe.dk

FLUGT OG MOOSA LANE PÅ IMMIGRANTMUSEET

Immigrantmuseet har fået rettighederne til fremvisning af de to prisvindende film ”Flugt” og ”Moosa Lane” i de næste tre år. Derfor tilbyder museet nu, at skoler og uddannelsesinstitutioner kan besøge museet, få en introduktion til flugt og migration gennem tiden, og se en af de to film på museet. Det er naturligvis gratis.

Forløbet starter med 25 minutters tur på museet, hvor eleverne hører forskellige flugthistorier. Dernæst er der fremvisning af den ønskede film i museets skolestue. Begge film varer omkring 1,5 time, så der skal afsættes i alt to timer til forløbet.

Det er gratis for alle skoler og uddannelsesinstitutioner. FLUGT er fra 15 år.

Læs mere om filmene her: Moosa Lane og FLUGT.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne
Varighed: 120 minutter
Booking via: museerne@furesoe.dk

VELKOMMEN HER? OMVISNING OG DEBATSPIL

Skal arbejdsmigration være midlertidig? Skal ghettodannelse undgås? Er det rimeligt, at det er lettere at få opholdstilladelse, fordi man får en høj årsløn?

Sådanne spørgsmål skal eleverne forholde sig til, når der spilles debatspil.

På baggrund af en omvisning i Immigrantmuseets permanente udstilling, skal eleverne i grupper diskutere migration ud fra fire konkrete synsvinkler – nemlig fra samfundets, arbejderens, arbejdsgiverens samt danskerens perspektiv. Efterfølgende får eleverne mulighed for at diskutere og præsentere deres bedste bud på, hvordan man behandler integration bedst.

Skoleforløbet er blevet til i forbindelse med projektet Velkommen Her, et samarbejde mellem Immigrantmuseet, Museum Lolland-Falster, Museum Amager og Dragør lokalarkiv. Du kan læse meget mere om projektet her.

 

Målgruppe: 8. – 10. klasse og ungdomsuddannelser
Varighed: 90 minutter
Booking via: museerne@furesoe.dk

FLYGTNINGEKONVENTIONEN 1951

Er alle der flygter egentlig flygtninge? Hvad er flygtningekonventionen for noget? Hvorfor blev den lavet? Og er den stadig aktuel i dag?

Disse og mange andre spørgsmål skal eleverne arbejde med, når de skal lære om FN’s flygtningekonvention fra 1951.  Forløbet starter med en rundvisning på Immigrantmuseet efterfulgt af en fælles diskussion samt en workshop, hvor eleverne i grupper arbejder sig frem til, hvilke værdier og hvilke personer en moderne konvention bør beskytte.

Forløbet er udarbejdet som led i projektet ”Kultur på Vej” i samarbejde med Museerne Helsingør og Museum Nordsjælland.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne
Varighed: 90 minutter
Booking via: museerne@furesoe.dk

OMVISNING PÅ IMMIGRANTMUSEET

Omvisningen er en rejse gennem 500 års migrationshistorie til og fra Danmark. Med eksempler indenfor emnerne kulturmøde, integration, traditioner m.m. giver omvisningen en god basisviden inden for emnet migration.

Forløbet kan bruges enkeltstående eller fx i forbindelse med en temauge.

Målgruppe: 5. – 10. klasse
Varighed: 60 minutter
Booking via: museerne@furesoe.dk

DE TYSKE FLYGTNINGE

I forløbet arbejder eleverne med perioden 1945-1949, hvor flere end 260.000 tyske flygtninge befandt sig i Danmark. Via artikler fra perioden skal eleverne undersøge og debattere danskernes holdning til de tyske flygtninge og flygtningelejrene.

Forberedelsesmateriale kan downloades her. Eleverne bedes på forhånd deles i fire grupper, der hver har læst en af de fire artikler i materialet inden besøget på museet.

Målgruppe: 7. – 9. klasse
Varighed: 90 minutter
Booking via: museerne@furesoe.dk

Immigrantmuseet