AKTUELLE UDSTILLINGER

KULTURLABYRINTEN: VORES PERMANENTE UDSTILLING

Håb, tro, fred, sikkerhed, penge og kærlighed – grundene til at rejse er mange. Alle rejsende har stået overfor opgaven at skulle skabe et nyt liv i mødet med et fremmede land, et ukendt sprog og nye naboer. Migration har altid eksisteret og er en del af vores hverdag.

Gennem Danmarkshistorien har immigranter gentagne gange været brikker i interne politiske magtkampe og mediedebatter. De har været vigtig arbejdskraft, væsentlige for landets økonomi og udtryk for danske idealer i internationale aftaler. Nogle blev inviteret, andre fandt selv vej. De blev afvist, tolereret, tålt eller modtaget med åbne arme. Alle har de – ofte uden at vide det – sat spor i historien.

Historien om indvandringen til Danmark er en mosaik af personlige skæbner og historiske begivenheder. Det er politiske dogmer kombineret med pragmatiske løsninger og individuelle valg. Hver enkel historie er sin egen – men knyttet sammen giver migranternes historier på tværs af tid et særligt bidrag til vores fælles historie: Historien om de fremmedes møde med Danmark og om Danmarks møde med verden.

Udstillingen giver indblik i mere end 500 års migrationshistorie.

DØD OG BEGRAVET – ENDEN PÅ EN REJSE

01. september 2021 – 01. september 2022

Udstillingen afkoder kulturhistorien bag forskellige begravelsestraditioner på kirkegårde og gravpladser i Danmark. Fokus er på udvalgte grupper af indvandrere, religiøse minoriteter samt flygtninge, der gennem tiden er døde og begravet i København.

Udstillingen tager udgangspunkt i Sankt Petri Kirkes gravkapeller, Mosaisk Nordre Begravelsesplads, Assistens Kirkegård samt Vestre Kirkegård. Disse fire kirkegårde og gravpladser vidner om, at indvandring er et tidløst fænomen. Samtidig udgør de et kulturelt prisme, hvorfra man kan belyse centrale indvandrergrupper i dansk kulturhistorie.

Nok har de døde mistet deres røst, men man kan fortsat destillere en fortælling om dansk indvandringshistorie ud fra deres gravmæler. Hvorfor kom de eksempelvis hertil? Hvilke kulturer, religioner og begravelsestraditioner bragte de med sig? Hvordan afspejler gruppernes integrering i det danske samfund sig eventuelt på kirkegårde og gravpladser?

Velkommen til. Memento mori. Carpe diem.

BLANDT GRØNLÆNDERE I DANMARK

11. marts 2022 – sommer 2022

Gennem fortællinger fra grønlandske informanter formidler udstillingen komplekse erfaringer, der findes blandt grønlændere i Danmark.

Om identitet. Om at være delt mellem to kulturer og to sprog. Om hvad “hjem” betyder.”

Knud Rasmussens Hus står bag udstillingen, som kan opleves på Immigrantmuseet frem til sommer. Herefter vil den rejse rundt til 4 grønlandske huse i Danmark.

Udstillingen er en del af det store Creative Europe-projekt Identity on the Line. Projektet samler historier og vidnesbyrd om migration og identitet i 7 forskellige europæiske lande. Projektet kulminerer i en fællesudstilling, der vandrer mellem landene – og som kommer til Danmark til sommer.

POP-UP-UDSTILLING: PÅ VEJ MOD EN NY TILVÆRELSE

28. marts 2022 – sommer 2022

Oplev den lille pop-up-udstilling ‘På vej mod en ny tilværelse’, der sætter fokus på de evakuerede afghanere og de ukrainske flygtninges nye tilværelse og liv i Danmark.

I udstillingen vises genstande, som museet aktuelt har samlet ind og er på vej til at blive en del af museets samling.

Genstandene skiftes løbende ud i takt med, at indsamlingen udvides.

Udstillingen kan opleves i Farum Kulturhus.