MIGRATIONSHISTORIEN

Migration – at bevæge sig fra et sted til et andet – er et naturligt vilkår i menneskets eksistens og har eksisteret hele menneskehedens historie. Årsagerne til at forlade sit hjem og starte en ny tilværelse op er imidlertid mange. Nogle bevæger sig et nyt sted hen på grund af bedre arbejdsforhold og uddannelsesmuligheder. Andre på grund af kærlighed, familie og børn. Og andre bliver tvunget til at flytte sig, hvis krig, optøjer og forfølgelse opstår i det område, hvor de bor.

Vores samfund, kulturarv og fællesskab er påvirket af forskellige indvandrings- og udvandringsstrømme, som har fundet sted gennem tiden. Migration er nemlig et gammelt fænomen, men stadig højaktuelt for vores egen samtid.

Her kan du læse mere om og blive klogere på nogle af mennesker, som de seneste 500 år har indvandret og udvandret til Danmark og været med til at forme vores samfund, historie og kulturarv.

Immigrantmuseet