UNGDOMSUDDANNELSER

VELKOMMEN HER? OMVISNING OG DEBATSPIL

Skal arbejdsmigration være midlertidig? Skal ghettodannelse undgås? Er det rimeligt, at det er lettere at få opholdstilladelse, fordi man får en høj årsløn?

Sådanne spørgsmål skal eleverne forholde sig til, når der spilles debatspil.

På baggrund af en omvisning i Immigrantmuseets permanente udstilling, skal eleverne i grupper diskutere migration ud fra fire konkrete synsvinkler – nemlig fra samfundets, arbejderens, arbejdsgiverens samt danskerens perspektiv. Efterfølgende får eleverne mulighed for at diskutere og præsentere deres bedste bud på, hvordan man behandler integration bedst.

Skoleforløbet er blevet til i forbindelse med projektet Velkommen Her, et samarbejde mellem Immigrantmuseet, Museum Lolland-Falster, Museum Amager og Dragør lokalarkiv. Du kan læse meget mere om projektet her.

 

Målgruppe: 8. – 10. klasse og ungdomsuddannelser
Varighed: 90 minutter
Booking via: museerne@furesoe.dk

FLYGTNINGEKONVENTIONEN 1951

Er alle der flygter egentlig flygtninge? Hvad er flygtningekonventionen for noget? Hvorfor blev den lavet? Og er den stadig aktuel i dag?

Disse og mange andre spørgsmål skal eleverne arbejde med, når de skal lære om FN’s flygtningekonvention fra 1951.  Forløbet starter med en rundvisning på Immigrantmuseet efterfulgt af en fælles diskussion samt en workshop, hvor eleverne i grupper arbejder sig frem til, hvilke værdier og hvilke personer en moderne konvention bør beskytte.

Forløbet er udarbejdet som led i projektet ”Kultur på Vej” i samarbejde med Museerne Helsingør og Museum Nordsjælland.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne
Varighed: 90 minutter
Booking via: museerne@furesoe.dk

DØD OG BEGRAVET

Døden er et skæbnefælleskab, der forener menneskeheden på tværs af tid og sted. Trods det, er døden et af livets store uhåndgribelige spørgsmål. Siden tidernes morgen har mennesket grublet over, hvad der venter i døden. Begravelser, de efterladtes ceremonielle afsked med de døde, er derimod langt mere håndgribelig. Uanset religion, kultur og etnicitet leder et dødsfald ofte til en form for begravelsesceremoni.

Undervisningsforløbet Død og Begravet tager udgangspunkt i kulturhistorien bag forskellige begravelsestraditioner på kirkegårde og gravpladser i Danmark. Fokus er på udvalgte grupper af indvandrere, religiøse minoriteter samt flygtninge, der gennem tiden er død og begravet i København: Hvilke kulturer, religioner og begravelsestraditioner bragte de med sig? Hvor er de ens og hvor skiller de sig ud? Forløbet er dialogbaseret og tager afsæt i elevernes livsverden, tanker og forestillinger om døden. Både dem der er fælles for os alle og dem der er forskellige over tid, kultur og religion. Eleverne vil blandt andet arbejde med symbolik, efterliv og tanker om død.

Målgruppe: Udskolingen og ungdomsuddannelser
Varighed: 60 minutter
Booking via: museerne@furesoe.dk