INDVANDRERHISTORISK SELSKAB

HVAD ER INDVANDRERHISTORISK SELSKAB?

Formålet med Indvandrerhistorisk Selskab er at udbrede og perspektivere viden om den danske indvandringshistorie og styrke kendskabet til Immigrantmuseet. Museet har en vigtig funktion som det eneste museum i Danmark, der alene fokusere på 500 års migrationshistorie og dennes betydning for Danmark. Det vil vi gerne bakke op om ved at udgive dokumentation og fortællinger, arrangere foredrag, talks og andre oplysningsarrangementer – alt sammen i tæt samarbejde med museets ansatte. Initiativet til selskabet blev taget af journalist Ole Hammer, der har mangeårig erfaring fra arbejdet med indvandring og integration. Selskabet består desuden af:

  • Kjeld Rothenberg, jurist og fhv. vicekontorchef i Kbh. socialforvaltning (udsatte børn og unge).
  • Jakob Erle, fhv højskoleforstander og direktør for Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Kairo. Stifter af International Academy for Education and Democracy.
  • Fakhra Mohammed, ungdomsvejleder i Kbh., fhv. medlem af Nævnet for Etnisk Ligestilling
  • Morten Kjærum, direktør af Wallenberg Instituttet i Lund, tidl. direktør for Dansk Center for Menneskerettigheder.
  • Leif Lønsmann, journalist og fhv. radiodirektør og chef for Koncerthuset, DR.

Den 15. juni 2019 præsenteredes selskabet ved et arrangement med 200 gæster på Immigrantmuseet i Farum. Desuden var en præsentation af Ole Hammers bog ”Bidrag til Danmarks indvandringshistorie”. Fhv. indenrigsminister Birte Weiss var hovedtaler på dagen, her kan du læse talen. Musikken blev leveret af Trio Valakia.

Vil du vide mere om selskabets arbejde eller har forslag til arrangementer? Kontakt os på: indvandrerhistorisk.selskab@gmail.com

Birte Weiss åbningstale 15.06.19

Ole Hammers åbningstale 15.06.19

Immigrantmuseet