FORSKNING

Museumsarbejde er meget mere end udstillingsarbejde. I det daglige samarbejder museet med universiteter, eksterne aktører og civilsamfund om at genere viden og nye metoder indenfor vores felt. Det kan være projekter der omhandler og undersøger formidling af religion på museer, integration af nytilkomne borgere eller projekter, der mere aktivt arbejde med udvikling af museernes måde at formidle på og nå nye publikumsgrupper.

Her finder du et lille udpluk af de store tværgående projekter og forskningsbidrag, som museet har været en del af igennem årene.

RELIGION – LEVENDE KULTURARV

Projekt Religion – Levende Kulturarv (2019-2022) har som mål at integrere og udvikle religionsfagligheden som en del af de kulturhistoriske museers arbejde i Danmark i dag.

Religion og religiøs identitet er et emne, som er på dagsordenen i den offentlige debat og det er nødvendigt for samfundet at finde sammenhænge og rum, hvori samtidens religiøse mangfoldighed kan sættes i perspektiv. Projektet vil medvirke til en øget bevidsthed om de kulturhistoriske museer potentiale for at kunne formidle religionens rolle i danskernes hverdagsliv både historisk og i forhold til samtiden gennem museumsfeltets arbejdsområder.

Læs mere om projektet her:
https://samtidsreligion.au.dk/religion-levende-kulturarv

Se læringsportalen om religion og museer her:
https://samtidsreligion.au.dk/religion-paa-museum

Foto: Mikkel Arnfred.

PUBLIC SPACE IN SOCIAL HOUSING (PUSH)

Projekt Public Space in Social Housing (2019-2022) er et europæisk EU-støttet projekt, som undersøger social housing i sine forskellige former – i Danmark kendt som det almene boligbyggeri – som steder, hvor kulturel integration og skabelse af fællesskab kan finde sted. Det gøres ved at studere et stor-skala boligområde fra 1970’erne eller 1980’erne i hver af projektets fire deltagende i lande. I Danmark er Farum Midtpunkt det udvalgte casestudie.

Projektet ledes af Københavns Universitet og består af et tværfagligt, internationalt team af forskere indenfor antropologi, arkitekturhistorie, byplanlægning, landskabsarkitektur og kulturarv og forskellige associerede partnere fra museer, kommuner, boligorganisationer samt en
udstillingsarkitekt og en kommunikationsekspert.

Læs mere her: https://www.pushousing.eu/

CULINN – NÅR MUSEER MØDER NYTILKOMNE BORGERE

Det tværfaglige projekt CULINN – Culturan Citizenship and Innovation (2017-2020). Målet med projektet har været at styrke nye borgeres tilhørsforhold og oplevelse af at være medborgere i deres nye land.

I 2017 fik CULINN-projektet 4.8 millioner kroner fra Innovationsfonden til over tre år at eksperimentere med at udvikle museumsformidling, der er tilpasset flygtninge og nytilkomne som særlig målgruppe. Innovationsfonden efterspurgte innovative projekter, der kunne fremme integration og støtte flygtninges vej ud på arbejdsmarkedet og ind i nye fællesskaber.

Innovationsfonden fandt det indlysende, at danske kulturhistoriske museer rummer en mængde viden, der kan give nytilkomne en bedre historisk og kulturel forståelse for det land og samfund, de skal skabe en tilværelse i. Museer var med andre ord vigtige institutioner, der ved at styrke nye
borgeres kulturelle medborgerskab også kan fremme deres integration.

I 2019 kulminerende projektet i endelige resultater af arbejdet og i en afsluttende antologi om læringerne.  Den 3. februar 2020 blev der afholdt afsluttende konference.

Læs mere her: https://www.culinn.dk/

MUSEALISERING AF MIGRANTERS KULTURARV

Ph.d.-projektet undersøger erindring og historiebrug hos kosovoalbanske flygtninge i Danmark. Dette med henblik på at etablere en musealisering af migrantgruppers kulturarv igennem indsamling. Musealiseringen har til formål at indlemme gruppen som en fuldbyrdet del af den danmarkshistorie, der er repræsenteret i de danske museers samlinger og arkiver samt danne grundlag for fremtidig musealisering af andre migrantgrupper.

Projektet er samfinansieret mellem Immigrantmuseet og Roskilde Universitet. Projektet startede 1. oktober 2018 og blev afsluttet 1. juli 2020.

MICLUE

MiClue er et forskningssamarbejde mellem Immigrantmuseet, Det Danske Udvandrerarkiv og Aalborg Universitet. Projektet beskæftiger bl.a. to ph.d.-studerende, Pernille Skovgaard Kristensen og Sahra-Josephine Hjorth. Forskningsprojektet er et komparativt studie, der undersøger forskelle og ligheder imellem indvandring og udvandring set i et historisk og nutidigt perspektiv. Imens Pernille Skovgaard Kristensen fokuserer på dansk udvandring til USA, Australien og Argentina, beskæftiger Sahra-Josephine Hjort sig med de tyrkiske arbejdsmigranter og sammenførte, som kom til Danmark i løbet af 1960’erne samt de rumænske arbejdsmigranter og studerende, som kom til landet efter 2007.

Forskningsresultaterne præsenteres bl.a. gennem særudstillingen Migrant, som åbner på Immigrantmuseet den 16. september 2017 og sidenhen i Aalborg. Herefter vandrer udstillingen videre rundt i Danmark og Europa.

Forskningsprojektet er støttet af Det Obelske Familiefond.

Læs mere her: http://miclue.dk/