Undervisningsmateriale

Da Hanna fra Ukraine kom til Værløse

9-årige Hanna og hendes mor har været nødt til at rejse væk fra krigen i Ukraine. Heldigvis falder de godt til hos deres værtsfamilie i Værløse. Et helt særligt venskab udvikler sig mellem Hanna og 10-årige Ida.

Årets letlæsningsbog handler om den ukrainske pige Hanna og hendes mor Olena, der kommer til Danmark i 2022 efter krigen i Ukraine brød ud i fuldskala. På ganske få uger ankom flere end 150 ukrainske flygtninge til Furesø Kommune. Her blev de mødt at åbne døre hos lokale værtsfamilier, af donationer fyldt med tøj og møbler, af ukrainske flag hejst op i flagstængerne, af arrangementer med fokus på ukrainsk kultur og litteratur og af mange andre frivillige initiativer i civilsamfundet.

Bogens hovedpersoner er fiktive, men deres historie er inspireret af en lang række interviews, som Immigrantmuseet/Furesø Museer lavede, da ukrainerne kom til Furesø Kommune.

Bogen kan give anledning til samtaler om, hvad det vil sige at skulle forlade sit hjemland på grund af krig. Men bogens vigtigste tema er gæstfrihed og det mellemmenneskelige møde.

Læs mere

Celal fra Tyrkiet

Hvor bor du? Hvor længe har du boet der? Nogle mennesker bor det samme sted hele deres liv. Andre mennesker bor mange forskellige steder. Denne bog handler om en dreng, der hed Celal. Han flyttede til Danmark fra Tyrkiet i år 1971. Det er mere end 50 år siden. Celal var 9 år gammel.

Årets letlæsningsbog handler om den tyrkiske dreng Celal, der kommer til Danmark med sine forældre i 1970’erne, fordi hans far får arbejde i landet. Som mange andre personer fra bl.a. Tyrkiet, det tidligere Jugoslavien og Pakistan, der kom til Danmark i 1960’erne og 1970’erne, er forældrene gæstearbejdere.

Historien er løst bygget på Immigrantmuseets interviews med tidligere gæstearbejdere og deres efterkommere i 2022 og 2023, fortællinger fra bøgerne Billige og Villige? (Furesø Museer, 2000) og Hjem(Museum Vestsjælland, 2019), samt lokale erindringer og informationer fra Furesø Museers lokalarkiv.

Bogen kan give anledning til samtaler om, hvad det vil sige at skulle forlade sig hjemland og rejse et andet sted hen, om arbejde og leg og om venskab på tværs af sproglige og kulturelle barrierer.

Læs mere

Svenskerne i Lille Værløse

Hvorfor rejser man til andre lande for at arbejde? Og hvordan blev jern-banen mellem København og Slangerup bygget?
Denne bog handler om de svenske mænd og kvinder, der arbejdede i Danmark for over 100 år siden.
Den handler om venskab mellem en svensk dreng og en dansk pige, og om deres liv.
Det var nemlig hårdt arbejde at være barn i gamle dage.

Læs mere

Til Amerika

Til Amerika handler om familien Nielsen og deres to børn, Robert og Rose, der i år 1904 udvandrer fra Danmark til Amerika for at starte et nyt liv.

Bogen handler om, hvordan det er at forlade alt det kendte til fordel for det nye og fremmede og – måske – bedre. Familien Nielsen rejser til Amerika i håb om et bedre liv med rigdom og glæde, men det er ikke altid lige let, især for børn, at starte forfra i et fremmet land, hvor man ikke engang kan sproget.

Historien er løst bygget på oplysninger om familien Nielsen fra folketællinger, fra Det Danske Udvandrerarkiv i Aalborg og fra arkiverne på immigrant-stationen Ellis Island i New York. Herudover har amerikanske folketællinger, avisnotitser og andre kilder dannet base for fortællingen om familiens videre færd i USA.

Bogen er illustreret af tegneren Allan Christian Hansen.

Herunder kan du hente opgaveark, der kan bruges i undervisningen.

Læs mere

Flygtningelejren i Jonstrup

Flygtningelejren i Jonstrup handler om flygtningelejren i Jonstrup, der efter Anden Verdenskrig var hjem for flygtninge fra bl.a. Tyskland og de baltiske lande. Lejren lå på Jonstrupvangvej imellem det, der i dag er Jonstrup Vænge og Walgerholm, og lejren grænsede op til skovområdet Jonstrup Vang.

Bogen tager udgangspunkt i en fortælling om et venskab mellem tre børn – danske Mads og lettiske Vesta og Nora – med vidt forskellige baggrunde. De taler ikke samme sprog og har ikke samme kultur, men bliver alligevel venner.

Bogen er bygget på værkerne Ubudne Gæster – Stemmer fra Værløseegnen om besættelsestiden 1940-1945 (Værløseegnens Historiske Forening) samt Flygtninge i Danmark 1945-1949 (Flygtningeadministrationen ved Forlaget Fremad).

Herudover er der indhentet information fra forskningscentret Latvians Abroad samt fra interviews med familien Uppernicks, der boede i Jonstruplejren efter Anden Verdenskrig og fra beretninger fra vognmand Ole Nielsen, der var borger i Værløse under og efter krigen.

Bogen er illustreret af tegneren Allan Christian Hansen.

Herunder kan du hente bogen som pdf og finde opgaveark, der kan bruges i undervisningen.

Læs mere

Skoletjeneste 2024

Skoletjenesten Furesø Museer tilbyder undervisningsforløb både på Immigrantmuseet, Mosegaarden og Flyvestation Værløse. Her lægges der særlig vægt på varierende undervisningsformer såsom debatspil, værkstedsaktiviteter, rollespil og dialogbaseret undervisning, som tilpasses efter klassetrin og niveau. Gå på opdagelse i vores årskatalog og se hvilket tilbud, der passer til jeres undervisningsforløb.

Læs mere

Skoletjeneste 2023

Skoletjenesten Furesø Museer tilbyder undervisningsforløb både på Immigrantmuseet, Mosegaarden og Flyvestation Værløse. Her lægges der særlig vægt på varierende undervisningsformer såsom debatspil, værkstedsaktiviteter, rollespil og dialogbaseret undervisning, som tilpasses efter klassetrin og niveau. Gå på opdagelse i vores årskatalog og se hvilket tilbud, der passer til jeres undervisningsforløb.

Læs mere

Skoletjeneste 2021

Skoletjenesten Furesø Museer tilbyder undervisningsforløb både på Immigrantmuseet, Mosegaarden og Flyvestation Værløse. Her lægges der særlig vægt på varierende undervisningsformer såsom debatspil, værkstedsaktiviteter, rollespil og dialogbaseret undervisning, som tilpasses efter klassetrin og niveau. Gå på opdagelse i vores årskatalog og se hvilket tilbud, der passer til jeres undervisningsforløb.

Læs mere

Skoletjeneste 2020

Skoletjenesten Furesø Museer tilbyder undervisningsforløb både på Immigrantmuseet, Mosegaarden og Flyvestation Værløse. Her lægges der særlig vægt på varierende undervisningsformer såsom debatspil, værkstedsaktiviteter, rollespil og dialogbaseret undervisning, som tilpasses efter klassetrin og niveau. Gå på opdagelse i vores årskatalog og se hvilket tilbud, der passer til jeres undervisningsforløb.

Læs mere

Skoletjeneste 2019

Skoletjenesten Furesø Museer tilbyder undervisningsforløb både på Immigrantmuseet, Mosegaarden og Flyvestation Værløse. Her lægges der særlig vægt på varierende undervisningsformer såsom debatspil, værkstedsaktiviteter, rollespil og dialogbaseret undervisning, som tilpasses efter klassetrin og niveau. Gå på opdagelse i vores årskatalog og se hvilket tilbud, der passer til jeres undervisningsforløb.

Læs mere

Inspiration til innovation og entreprenørskab i eksterne læringsmiljøer

Samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Fonden for Entreprenørskab.

I 2021 deltog Immigrantmuseet i et større projekt sammen med Københavns Professionshøjskole og Fonden for Entreprenørskab. Formålet var at skabe inspirationsvideoer til lærere og pædagoger til, hvordan de kan fremme innovation og entreprenørskab hos eleverne, når de besøger eksterne læringsmiljøer. Immigrantmuseet samarbejdede med Skolen på Islands Brygge, hvor eleverne blandt andet skulle gennemføre forløbet “Din udstilling” og bygge deres egne forslag til hvordan en udstilling kunne se ud. Ideen var at undersøge, hvordan innovation og entreprenørskab kan fremme læring og interesse hos eleverne. Det er der kommet en flot video ud af, som du kan se her.

Museets film hedder: “Historie i grundskolen”.

Læs mere

At rejse

Materialet handler om at rejse – at rejse fra fjerne egne til et nyt og fremmed land. Der fortælles to historier om to drenge, der i hver deres tid og af hver deres årsag forlader hjemlandet og flytter til et nyt land. I materialet kan eleverne arbejde med de følelser, der er involveret i at rejse, de tanker man gør sig, og de dilemmaer det medfører. Eleverne kan også forsøge sig med brevskrivning eller prøve at pakke en kuffert. Materialet kan bruges i forbindelse med et besøg i udstillingen Migrant eller til selvstændigt brug i klassen og retter sig mod indskolingen.

Læs mere

Arbejdsmigrant

Materialet handler om arbejdsmigration gennem tiden, hvilke folk, der er kommet til Danmark og hvilken effekt det har haft på den danske kultur og lovgivning. Materialet indeholder også nogle forskellige opgaver, der kan løses selvstændigt eller i grupper. Opgaverne omfatter både dilemmaspil, kreative opgaver og historiebevidsthed. Materialet kan bruges i forbindelse med et besøg i udstillingen Migrant eller til selvstændigt brug i klassen og retter sig mod udskolingsklasser og ungdomsuddannelser.

Læs mere

På flugt

Hvad får folk til at forlade deres hjem og sætte alt på spil? Og hvad får nogle mennesker til at blive i hjemlandet trods dårlige odds? I dette materiale kan I læse om flygtningeruter, flygtningekonventionen, årsager til flugt, og I skal også prøve at træde i flygtningenes sted gennem fire scenarier sidst i materialet. Læs scenarierne igennem og diskuter i gruppen, om I ville vælge at blive eller flygte. Husk, at jeres valg kan have store konsekvenser.

Materialet kan bruges uafhængigt af udstillingen eller i forbindelse med et besøg på Immigrantmuseet.

Læs mere

Din, min og vores historie

Dette materiale er rettet til indskolingen. Det kan bruges som forberedelse til et besøg på Immigrantmuseet eller uafhængigt på skolen.

Materialet består af forskellige personberetninger og opgaver, alle med det formål at styrke elevernes forståelse af hvorfor folk migrerer, og hvordan det mon er.

Læs mere

Immigrantmuseet