BUDDHA MED TIL DANMARK

Som for mange andre grupper af immigranter, er religiøse traditioner i høj grad et bindeled til det kulturelle ophav. Derfor skønnede en opgørelse fra 2007, at der var 18-20.000 buddhister i Danmark, selvom de registrerede buddhistiske menigheder kun talte 7.200 medlemmer. Af de skønnede buddhister var næsten 80% indvandret fra Asien – fortrinsvis fra Thailand og Vietnam.

De vietnamesiske bådflygtninge, der fra 1979 kom til Danmark, fik med hjælp fra Dansk Flygtningehjælp etableret lokaler til at dyrke den vietnamesiske buddhisme. De fik inviteret en munk til Danmark, og i 1992 åbnede det første tempel i Tilst ved Århus. Templerne, der også findes i Odense, København, Hjørring, Ålborg og Esbjerg, fungerer som kulturelle mødesteder, hvor vietnamesisk kultur dyrkes.

Gruppen af thailandske buddhister består fortrinsvis af kvinder, der siden begyndelsen af 1990erne er blevet gift med danske mænd. I 2011 var 8.333 ud af 10.090 thaier i Danmark kvinder. Det første tempel i Danmark, der blev indrettet i Stenløse i 1990, blev finansieret ved donationer fra herboende thaier. At det ikke var helt nemt at passe et buddhistisk tempel ind i et dansk villakvarter vidner en række klager til Stenløse kommune om. F.eks. klagede en gruppe naboer i 2003 over op til 300 personer i templets have, støj og prangende udsmykning, som de mente, var i strid med lokalplanen og deres ønsker om ro.

Ud over de vietnamesiske og thailandske buddhister findes også tibetanske og japanske buddhister i Danmark. Hovedparten af disse grupper er imidlertid etniske danskere, der er konverteret til buddhismen bl.a. i forbindelse med rejser i Østen.

Immigrantmuseet