INDVANDRING SOM BRAND

I 1978 gentegnede grafikeren Erik Ellegaard Frederiksen Amagerbankens logo – en bonde klædt i karakteristisk Amagerdragt med posebukser og stor blå floshat. Motivet er en stilisering af bankens oprindelige logo fra 1906, som gengav Københavns amtmands segl, som han brugte ved skrivelser til hollænderbønderne i Store Magleby. På den måde henviste banken ved logoet til de velhavende hollandske bønder, der i 1500-tallet bosatte sig på Amager.

For amagerbønderne gav det god mening at understrege deres tilhørsforhold til de oprindelige hollændere, fordi de indtil 1817 havde en række særlige privilegier – bl.a. skattefrihed og et vist selvstyre. I 1906 og i 1978 var den betydning imidlertid for længst historie, og floshatten af kameluld og posebukserne var blevet til et brand, der både fæstnede Amagerbanken geografisk og henviste til amagerbøndernes fortidige velstand.

Foto: Den karakteristiske blå floshat kunne i 1700-tallet på Amager være op til 60 cm. i diameter og veje op til 5 kg. Immigrantmuseet.

Immigrantmuseet