EN HJÆLPENDE HÅND

Jeg sender min mor et fast beløb hver måned. Det er mit ansvar at hjælpe til, fordi jeg har et job i et land, hvor levevilkårene er bedre og lønningerne høje. Det hjælper min mor meget, at hun kan regne med, at jeg sender hende penge til mad og andre fornødenheder.

Dhurata Nuredini fra Makedonien.

Ifølge Verdensbanken vil verdens u-lande i 2013 i alt modtage 404 milliarder dollars – dvs. ca. 2,2 billiarder danske kroner – hvoraf hovedparten er pengeoverførsler fra slægtninge og venner i udlandet. Selvom private overførsler er svære at opgøre, vurderes det, at der fra Danmark årligt overføres ca. 20 milliarder kroner til u-lande.

Nogle immigranter er rejst ud netop med det formål at sende penge hjem til familien, mens andre er flyttet til et land, hvor de har fået større økonomisk frihed, og derfor har mulighed for at støtte familien. Typisk bruges pengene til at dække helt basale behov såsom mad, bolig osv., men også kollektive indsamlinger iværksættes. F.eks. har en gruppe tyrkere i Danmark indsamlet penge til at købe en ambulance til en landsby i Tyrkiet. En anden har samlet penge til opbygningen af en skole.

Betydningen af pengene som supplement til den offentlige u-landsbistand skabte i 2010 politisk debat, da venstrepolitiker Søren Pind foreslog at markedsføre au pair-ordningen i Afrika som supplement til Danmarks u-landsbistand.