NYHEDER

FIN ANMELDELSE I WEEKENDAVISEN AF NY SÆRUDSTILLING | 23.06.2023

Weekendavisen lagde vejen forbi den nye særudstilling ‘Gæstearbejderne – Fortællinger fra 70’erne’ på åbningsdagen den 10. juni. Det er der kommet en rigtig fin anmeldelse ud af. Vi er stolte af resultatet og sender endnu engang en tak til de mange mennesker, som deler deres historier, erindringer og perspektiver i udstillingen.

IMMIGRANTMUSEET FÅR 190.000 KR. TIL HÅNDARBEJDE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER | 22.06.2023

Med en bevilling på knap 190.000 kr. fra Sportgoodsfonden skyder Immigrantmuseet henover sommeren gang i et nyt projekt, der kaster lys over integration i et museumsperspektiv. Projektet videreudvikler det fællesskabsfremmende initiativ Lørdagssysler, som museet har drevet siden 2019, hvor kvinder med forskellige etniske og religiøse baggrunde mødes til workshops og samtaler om deres fælles interesse for håndarbejde.

De kommende tre år vil museet i tæt samarbejde med designer Henriette Rolf Larsen afholde åbne workshops med undervisere, der sætter fokus på forskellige håndarbejdsteknikker fra kulturhistorien og åbner for samtaler om håndarbejde fra de deltagende kvinders hjemegne. Under workshopsene får kvinderne også selv mulighed for at afprøve de forskellige teknikker og skabe håndarbejdsværker, som formidler perspektiver på deres egne livssituationer og erfaringer.

”Vores samfund kalder på en gentænkning af de danske museers rolle i de store velfærdsdagsordener. På Immigrantmuseet mener vi, at museerne har et fælles ansvar for at være aktive medspillere på integrationsområdet og gøre en forskel for minoriteter, som har ydet et bidrag til vores samfund. Med initiativer som Lørdagssysler vil Immigrantmuseet vise, hvordan danske museer kan fungere som tværkulturelle mødesteder, der bringer mennesker sammen om kulturhistorien og skaber rum for, at fælles erfaringer kan deles på tværs af grænser”, fortæller museumschef Cathrine Kyø Hermansen.

Formålet med projektet er at nedbryde kulturelle og sproglige barrierer og styrke kvindernes sociale netværk, danske sprogkundskaber og kendskab til vores samfund og historie. Samtidig vil museet også indsamle livshistorier og erindringer fra de deltagende kvinder, som repræsenterer en befolkningsgruppe, hvis fortællinger generelt er oversete i det danske museumslandskab.

Projektet afsluttes med en udstilling på Immigrantmuseet i foråret 2026, hvor kvindernes vidnesbyrd og håndarbejdsværker skal kaste lys over tilværelsen som minoritetskvinde i Danmark og indbyde til dialog om vigtigheden af inkluderende fællesskaber for integrationen i det danske samfund.

Første workshop finder sted lørdag den 29. juli og er gratis og åben for alle, der har lyst til at deltage.

FEM STORE HJERTER TIL IMMIGRANTMUSEETS NYE SÆRUDSTILLING | 11.06.2023

Politiken har i dag givet fem store hjerter til den nye særudstilling ‘Gæstearbejderne – Fortællinger fra 70’erne’. Vi er stolte af resultat – og vi sender en stor tak til alle de mennesker, som de sidste mange måneder har delt deres historier, genstande, fotografier og perspektiver med museet. Vi håber, at I vil fortsætte med at dele jeres fortællinger, så kapitlet om gæstearbejderne i Danmark kan dokumenteres som del af vores fælles Danmarkshistorie.

FURESØS MUSEER OG BIBLIOTEKER FÅR 700.000 TIL AT FORTÆLLE OM JØDISK LIV, KULTUR OG HISTORIE | 01.02.2023

Med en bevilling på mere end 700.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen har Immigrantmuseet, Furesø Biblioteker og Dansk Jødisk Museum indledt 2023 med et nyt samarbejde, der kaster lys over dansk-jødisk kulturhistorie og nutidigt liv.

Indsatsen ‘Indtryk, Aftryk, Udtryk’ er en del af den nationale handleplan mod antisemitisme, hvori der blev afsat midler til samarbejder mellem landets museer og biblioteker om at gennemføre udstillinger og arrangementer om jødisk liv, kultur og historie.

”De kommende tre år vil borgere i Furesø Kommune og resten af Nordsjælland opleve indsatsen udfolde sig i en perlerække af arrangementer om jødisk litteratur, musik, mad og andre kulturformer samt en stor særudstilling på Immigrantmuseet og Farum Kulturhus om jødisk identitet og antisemitismens historie i 2025. Ved at sprede oplysning og viden om dansk-jødisk liv, kultur og historie vil vi bidrage til at sikre, at det nationale værn mod antisemitisme og hadforbrydelser fastholdes og styrkes,” fortæller museumschef Cathrine Kyø Hermansen og biblioteksleder Ricki Elsgaard.

For institutionerne er indsatsen en oplagt mulighed for at samarbejde under et fælles tema på tværs af vidensområder.

Tine Hessner, udvalgsformand for Kultur, Fritid og Idræt, udtaler ”Jeg er stolt over, at vores to kulturinstitutioner har modtaget en så stor anerkendelse i form af en særbevilling, som gør, at vi i Furesø de næste tre år vil opleve et særligt kulturelt fokus på jødisk kulturhistorie. Den fælles indsats binder fagligheder på tværs af vores lokale kulturinstitutioner sammen, og jeg glæder mig til, at Furesøs borgere skal opleve frugten af det igennem musik, kunst, litteratur og udstillinger. Jeg er sikker på, at der bliver noget for både store og små.”

LUKKET PÅ MUSEET | 30.01.2023

På grund af en istandsættelse af museets gulv holder vi desværre lukket for besøgende i uge 5. Skoleklasser, guidede ture eller andre aktiviteter efter aftale med museets inspektører gennemføres.

HOLOCAUST REMEMBRANCE DAY | 27.01.2023

I dag markeres befrielsen af Auschwitz-Birkenau den 27. januar 1945. Vi mindes og æres de mange jødiske ofre for Holocaust og de millioner af mennesker, som blev slået ihjel i nazismens navn. Siden 2005 har FN’s medlemslande afholdt mindeceremonier og mindet hinanden om deres forpligtigelser til at bekæmpe antisemitisme, racisme og andre former for intolerance, som kan lede til overgreb på minoriteter i samfundet.

SEMINAR OM UNGE ASYLANSØGERES OPLEVELSER MED INTEGRATION UNDER PARADIGMESKIFTET | 19.01.2023

Aalborg Universitet og Københavns Universitet inviterer til seminar på Immigrantmuseet, hvor de væsentligste resultater fra forskningsprojektet “Junctures of change in the integration of young refugees” præsenteres. Projektet undersøger over en flerårig persiode, hvordan unge nyankomne flygtninge oplever mødet med integrationssystemet, og hvordan de unge skaber ståsted i deres hverdagsliv under de omskiftelige politiske forhold, som præger dansk udlændingepolitik.

Seminaret byder både på oplæg og en fotoudstilling med de unges fotografier. Find programmet her.

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding på aot1@furesoe.dk.

NYT ER UDE | 16.01.2023

Det nyeste NYT er ude. Find vores magasin på Immigrantmuseet og Mosegaarden, i Farum Kulturhus eller digitalt på vores hjemmeside.

Du kan blandt andet bliver klogere på vores store arbejde med ukrainske flygtninge, som snart runder et år. På fortællinger fra 70’ernes arbejdsmigranter, som snart udmunder i en ny særudstilling på Immigrantmuseet. Læs også om Danmarks første indfødsretslovgivning, der kom til allerede i 1776.

FLUGT OG MOOSA LANE PÅ IMMIGRANTMUSEET | 05.01.2023

Immigrantmuseet har fået rettighederne til fremvisning af de to prisvindende film ”Flugt” og ”Moosa Lane” i de næste tre år. Derfor tilbyder museet nu, at skoler og uddannelsesinstitutioner kan besøge museet, få en introduktion til flugt og migration gennem tiden, og se en af de to film på museet. Det er naturligvis gratis.

Forløbet starter med 25 minutters tur på museet, hvor eleverne hører forskellige flugthistorier. Dernæst er der fremvisning af den ønskede film i museets skolestue. Forløbet kan bookes via museerne@furesoe.dk

NY SÆRUDSTILLING MED VIDNESBYRD FRA YAZIDIKVINDER | 03.01.2023

Yazidierne er et kurdisk mindretal i Nordirak samt i Georgien, Armenien og Syrien. En del er emigreret til Europa. Yazidiernes religion er monoteistisk og menes at være over 4000 år gammel. Gruppen betegnes også ezidi og yezidi. I sommeren 2014 begik Islamisk Stat grusomme overgreb på alle, der ikke underkastede sig deres rigide tolkning af islam. Mænd blev henrettet. Kvinder blev voldtaget. Og unge piger blev solgt som sexslaver til terrorbevægelsens krigere.

Udstillingen ‘Breaking the Silence’ omfatter malerier udført af yazidikvinder, som er blevet forfulgt, misbrugt og solgt som sexslaver af Islamisk Stat. Kig forbi til tankevækkende malerier og personlige fortællinger fra Irak.

Pigerne og kvinderne modtager traumebehandling gennem organisationen Mission Øst, hvor de bruger maleri til at bearbejde deres traumer

SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE OG FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB | 02.01.2023

I 2021 deltog Immigrantmuseet i et større projekt sammen med Københavns Professionshøjskole og Fonden for Entreprenørskab. Formålet var at skabe inspirationsvideoer til lærere og pædagoger til hvordan de kan fremme innovation og entreprenørskab hos eleverne når de besøger eksterne læringsmiljøer. Immigrantmuseet samarbejdede med Skolen på Islands Brygge, hvor eleverne blandt andet skulle gennemføre forløbet “Din udstilling” og bygge deres egne forslag til hvordan en udstilling kunne se ud. Ideen var at undersøge, hvordan innovation og entreprenørskab kan fremme læring og interesse hos eleverne. Det er der kommet en flot video ud af. Find den her.

70’ER FORTÆLLINGER – NYT INDSAMLINGSPROJEKT | 20.12.2022

Arbejdskraftindvandring til Danmark har stået på i århundreder – med vekslende intensitet og med mere eller mindre regulering. Perioden fra 1970 og frem til i dag kan fortælle os meget om, hvordan mennesker oplever et midlertidigt ophold forvandlet til en permanent tilværelse med alt, hvad det indebærer og bringer med sig. Mange af dem, der kom omkring 1970 lever i dag en pensionisttilværelse i Danmark, nogle har forladt denne verden, andre er vendt tilbage til hjemlandet, og mange af deres efterkommere i Danmark står med identitetsmæssige udfordringer.

Sidste år igangsatte Immigrantmuseet et nyt stort indsamlingsprojekt sammen med nogle af de oprindelige arbejdskraftindvandrere og deres efterkommere. Projektets formål er at dokumentere livsberetninger, fotografier, genstande og andre vidnesbyrd, som fremover bevares for eftertiden og som en del af vores fælles danmarkshistorie.

INTERNATIONAL MIGRANTS DAY | 18.12.2022

De seneste år har konflikter, uroligheder og klimaforandringer skubbet millioner af mennesker ud i migration. I øjeblikket er 1 ud af 78 mennesker på jorden fordrevet fra sit hjem.

I dag markerer og fejrer vi ‘International Migrants Day’ – en dag, som er afsat til at anerkende migranternes vigtige bidrag til vores samfund og historie.

NY UDGIVELSE OM STATSBORGERSKABETS HISTORIE | 17.12.2022

Kig med i den nyeste udgave af tidsskriftet GRANSK, hvor vores inspektør Emma bidrager med en artikel om Indføds-Retten af 1776.

I slutningen af 1700-tallet var det multinationale og multisproglige danske rige præget af indvandring. Det blev et forhold, som den enevældige konge Christian 7. og hans politiske styre måtte forholde sig til. På kongens fødselsdag i 1776 blev den omdiskuterede kongelige forordning, Indføds-Retten, publiceret.

Som grundlov var Indføds-Retten den første hjørnesten i den danske statsborgerskabshistorie. En historie, der sidenhen under indflydelse af nationalisme, migration, menneskerettigheder og meget andet kun er blevet mere kompleks. Den kongelige forordning tjener nu som eksempel på fortidens tankegods med forestillinger om staten, borgeren og menneskets forhold til sig selv og hverandre – tanker, der også i dag forhandles i indfødsretslige sammenhænge. Netop derfor er Indføds-Retten og dens mange grene fortsat værd at beskæftige sig med – særligt, når vi om ganske få år markerer dens 250-års jubilæum.

Læs artiklen her.

DANSK MIGRATIONSHISTORIE PÅ UKRAINSK | 15.12.2022

I går viste vores ukrainske museumsvært Tanya fordrevne landsfæller rundt i museets udstillinger. Her lærte de fremmødte ukrainere om hollænderne på Amager, Roepolakkerne på Lolland og vilkårene for andre flygtningegrupper, der har søgt tilflugt i Danmark gennem tiden. Efterfølgende blev der lagt op til diskussion, hvor refleksioner over ukrainernes betingelser i Danmark og plads i den danske migrationshistorie blev vendt. Tusind tak for et hyggeligt og inspirerende arrangement!

På lørdag d. 17. december kl. 11 afholder Tanya endnu en gratis rundvisning på ukrainsk. Tilmeldinger kan ske her.

Spred ordet til de ukrainere, du kender!

DEN INTERNATIONALE MENNESKERETTIGHEDSDAG | 10.12.2022

Alle mennesker har rettigheder, alene fordi de er mennesker.

Den 10. december 1948 blev Verdenserklæringen om Menneskerettigheder vedtaget i FN. Baggrunden var et stærkt ønske blandt politikere og organisationer verden over om at undgå en gentagelse af de brutale overgreb og rædsler, som havde fundet sted under Anden Verdenskrig. Siden har erklæringen været rettesnor for, hvordan vi har ret til at blive behandlet, og hvordan vi har pligt til at behandle andre.

Verdenserklæringen om Menneskerettigheder formulerer de grundlæggende og ukrænkelige rettigheder, som er fælles for alle – og ikke kan fjernes. Erklæringen består af 30 artikler, som blandt andet behandler retten til liv, frihed og sikkerhed samt retten til religionsfrihed, ytringsfrihed og gode arbejdsvilkår.

Vær med til at fejre den internationale menneskerettighedsdag og støt op om kampen for menneskerettigheder i alle lande.

RELIGION OG MUSEET | 07.12.2022

Den nyeste udgivelse af Danske Museer sætter fokus på forholdet mellem religion og museer. Vi har derfor bidraget med en kort artikel om samskabelse af udstillinger mellem museer og religiøse minoriteter.

Gennem århundreder har religion og indvandring spillet sammen i Danmark. Vi kan derfor ikke skildre migration uden at tale om religion. Vi håber, at artiklerne i Danske Museer vil inspirere endnu flere partnerskaber om formidling af religion på museerne i Danmark.

NY SÆRUDSTILLING MED JAPANSKE OG DANSKE KUNSTNERE | 23.11.2022

Tomoko Konae er af japansk herkomst og uddannet grafiker fra Osaka Universitet, Japan. Hendes arkitektoniske hæklekunst er udviklet i Danmark, hvorfra hun har arbejdet med skulpturelle væginstallationer siden 2018. Konae hækler “geometriske grafikker”, ikke tekstiler, da de grafiske former fascinerer hende. ”Jeg forsøger at give mine værker originalitet og specialitet, ved at udtrykke specifikke konturer vha. bløde materialer – garn – og hækleteknikker.

Thomas Bay har gennem en årrække udviklet sin helt egen stil og arbejder typisk ud fra et tema. Og langt de fleste værker får tildelt en titel – en titel, der hænger uløseligt sammen med billedet. For nogle af værkerne, er det bedst at kende titlen på forhånd, for at forstå ideen bag motivet. Bays motivverden strækker sig fra farverige psykedeliske mønstre til biomorfe figurer i sarte pasteller. Han værk ”The Lottery of Life” har dog en mere filosofisk tung betydning, da det visualiserer kontrasten mellem den biologiske krop – med dens fysiske behov og det tænkende menneske.

NY SÆRUDSTILLING OM MØDET MELLEM USA OG DANMARK | 17.11.2022

Daniel Brophy er en storbykunstner, der bl.a. lader sig inspirere af universets mysterium og spørgsmål som; – hvor vi kommer fra? og – hvor er vi på vej hen? Spørgsmål der begge giver næring til hans fantasi og billedverden. Herfra vokser billeder nu frem, om selve skabelsens handling – ad fremmede templer og scener fra ukendte historier og kulturer.

Brophy har en bachelorgrad i kunst og kunsthistorie fra Kean University, New Jersey. Hans værker har været udstillet i New York City, New Jersey, Miami, Danmark, Irland m.m. Daniel Brophy er født og opvokset i New Jersey – med kirkegang, besøg på det lokale bibliotek og baseballkampe. I dag bor han i Danmark sammen med sin kone og deres tvillingedøtre.

Udstillingen åbner lørdag den 29. november kl. 12.15 og kan ses i GangGalleriet i Farum Kulturhus. Gratis entré.

MIGRATION MUSEUM NETWORK I PARIS | 20.10.2022

I disse dage samles medlemmer af Migration Museum Network i Paris til et seminar, der omhandler nogle af de temaer, som museerne arbejder med netop nu, og de udfordringer de møder i deres arbejde. Seminarets hovedfokus er bl.a. på, hvordan vi kan sikre, at museerne bliver steder, hvor migrationshistorie kan deles og debatteres af alle – uanset baggrund.

Migration Museum Network er en sammenslutning af museer fra hele verden, der løbende videndeler og udveksler erfaringer – alt sammen centreret omkring emnet migration.

Immigrantmuseet deltager i seminaret online.

GRUNDLOVSCEREMONI PÅ IMMIGRANTMUSEET | 05.10.2022

I går havde Immigrantmuseet endnu engang fornøjelsen af at lægge ramme til den halvårlige grundlovsceremoni sammen med Furesø Kommune. 16 borgere i kommunen modtog deres danske statsborgerskab, og det er altid en festlig, rørende og berigende dag at overvære.

Som borgmester Ole Bondo Christensen understregede i sin tale, er de nye danske statsborgere en del af en lang historie om mennesker, som er kommet til Danmark. Ser vi tilbage i historien, har mennesker nemlig altid vandret – på grund af arbejde, kærlighed og uddannelse, som konsekvens af krig, forfølgelse og uroligheder eller af mange andre årsager.

I går fik de nye statsborgere mulighed for at dele lidt af deres historier: om deres vej til Danmark og om tilværelsen her, som for mange har varet i flere år. Fortællingerne viser os, hvor mangfoldig migration er, og at forskellighed og farverighed hjælper os til at inspirere hinanden.

Vi glæder os til at deltage i mange festlige grundlovsceremonier fremover.

AEMI-KONFERENCE I PORTUGAL | 30.09.2022
I går åbnede Cathrine den internationale AEMI-konference i Fafe. Konferencen handler i år om flugt og værtssamfund.

I øjeblikket er mere end 100 millioner mennesker på verdensplan drevet på flugt. Det svarer til, at 1 ud af 78 mennesker har forladt deres hjem for at søge sikkerhed et andet sted. Det seneste år har vi set flere eksempler på det. Først med evakueringen af afghanske statsborgere. Dernæst med modtagelsen af ukrainske flygtninge.

Som museum har vi et ansvar for at dokumentere deres fortællinger som del af vores nationale historie. Det gør vi gennem to store indsamlings- og dokumentationsprojekter. Ved at skabe et samtidsarkiv med interviews, genstande, fotos og videoer håber vi, at fremtidige generationer får en bedre forståelse for de vigtige historiske begivenheder, som har udfoldet sig i 2021 og 2022.

NY MUSEUMSDEFINITION | 25.08.2022

På generalforsamlingen i International Council of Museum (ICOM) blev der i går vedtaget en ny museumsdefinition. Vi kan genkende rigtig meget af vores arbejde med migrations- og minoritetshistorie i definitionen, og vi er særlig glade for, at ICOM i år sætter fokus på vigtige værdier som inklusion, diversitet og bæredygtighed. Vi glæder os til at fortsætte med at udmønte og bringe disse mål i spil i vores fremtidige projekter og arbejde.

NY UDSTILLING OM FREMMEDE FORBRYDERE ÅBNER PÅ IMMIGRANTMUSEET | 18.08.2022

Fredag den 2. september kl. 15.00 slår Immigrantmuseet dørene op til en ny særudstilling om fremmede forbrydere. Både åbningsarrangementet og udstillingen er gratis for alle.

Frygten for kriminelle udlændinge er ikke ny i Danmark. Den var også fremherskende for over 100 år siden. Dengang var det primært svenskerne, der figurerede i de danske statistikker over kriminelle udlændinge, men andre nationaliteter var også repræsenteret. Særudstillingen ‘De fremmede forbrydere’ sætter ansigt på nogle af disse udenlandske skæbner. Bogstavelig talt, da de dømte udlændinge blev foreviget i politiets forbryderfotoalbums.

Hovedparten af de udlændinge, der blev foreviget, var ikke hårdkogte forbrydere. Mange var almindelige mennesker, såsom tjenestefolk eller arbejdsmænd, der ikke kunne finde arbejde. De hørte til samfundets fattigste, og nogle tyede til kriminalitet. I særudstillingen møder vi også mere spektakulære, pikante og drabelige fortællinger om bondefangere, anarkister, fosterfordrivere, hotelbedragere, løsagtige kvindfolk, sædelighedsforbrydere, voldsmænd og drabskvinder.

De historiske forbryderalbums er digitaliseret af Genealogisk Forlag og giver os mulighed for at møde en del af vores mere lyssky fortid ansigt til ansigt. De er en påmindelse om, at drømmen om et bedre liv i nye omgivelser til tider brister. Sådan var det også dengang.

Har du lyst til at deltage i udstillingsåbningen? Så læs mere her.

RELIGION SKAL FYLDE MERE PÅ DANSKE MUSEER | 21.07.2022

Vi har talt lidt med Kristeligt Dagblad religion på de danske museer. Vores deltagelse i det tværfaglige forskningsprojekt ‘Religion – Levende Kulturarv’ har nemlig bekræftet en vigtig erfaring, som vi oplever hver dag på museet: at migrationshistorie ikke kan begribes og formidles uden religiøse perspektiver.

Det er derfor vigtigt for os at gøre museet til et demokratisk rum for åbne samtaler om religion og religiøs identitet. Frem til på lørdag kan du eksempelvis opleve særudstillingen ‘Død og Begravet’, som dykker ned i forskellige begravelsestraditioner blandt religiøse minoritetsgrupper i Danmark. Vi håber, du vil kigge forbi – og dele dine egne erfaringer med religion. Link til artiklen finder du her.

TAK FOR EN FANTASTISK ÅBNING | 28.06.2022

Vi har glædet os i ugevis til at slå dørene op til den nye særudstilling УКРАЇНА | Krigens dilemmaer. Det skete i dag under høj sol. Tak til alle de fremmødte for at skabe en bevægende og fantastisk stemning. Tak til de mange mennesker, som de seneste måneder har delt deres historie med museet. Og tak til de mange tolke, som har hjulpet os med at skabe forståelse i dokumentationsprojektet og udstillingen.

Du kan opleve udstillingen frem til slutningen af august. Så kig forbi Farum Kulturhus i din sommerferie.

UKRAINE FLYGTNINGEHISTORIER PÅ MUSEUM | 27.06.2022

»Vi kan ikke bare lukke øjnene for de her begivenheder og bearbejde dem om fire år, eller når de er overstået,« udtaler Emma Barnhøj Jeppesen, museumsinspektør på IMMIGRANTMUSEET, der i morgen på den nye udstilling ‘УКРАЇНА – Krigens dilemmaer’ i Farum Kulturhus.

Vi har talt med Kulturmonitor om vores dokumentationsprojekt med ukrainske flygtninge. Læs med her.

IMMIGRANTMUSEET PÅ RADIO4 | 21.06.2022

Vores videnskabelige assistent Mathias har i dag været en tur i Kulturmagasinet Kræs ved Radio4 for at fortælle mere om vores indsamling af vidnesbyrd fra ukrainske flygtninge i Danmark og den kommende udstilling, der åbner 28. juni. Du kan høre mere om dét projekt her.

NY UDSTILLING OM UKRAINSKE FLYGTNINGEFORTÆLLINGER | 16.06.2022

Immigrantmuseet inviterer til åbning af den nye særudstilling ”УКРАЇНА – Krigens dilemmaer“ på den ukrainske grundlovsdag den 28. juni kl. 17.00. Kom og få et indblik i nogle af de valg som ukrainske flygtninge i Furesø Kommune har stået overfor under og efter deres flugt til Danmark.

Gennem vidnesbyrd, genstande, fotografier og lydoptagelser sætter udstillingen fokus på nogle af de dilemmaer og tilfældigheder, der har ført omkring 150 ukrainske flygtninge til Furesø Kommune, hvor de er blevet mødt af de mange Furesøborgere, der har valgt at stille deres hjem og hjælp til rådighed.

Til åbningen byder museumschef Cathrine Kyø Hermansen velkommen, hvorefter Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (A) åbner udstillingen. Både udstillingen og åbningsarrangementet er gratis og åbent for alle, der har lyst til at deltage.

NY FORSKNINGSANTOLOGI OM RELIGION PÅ MUSEET | 09.06.2022

Vi har skrevet et bidrag til en ny forskningsantologi om, hvordan de danske museer kan integrere og formidle religionsperspektiver i deres samlinger og formidling. Vores bidrag sætter fokus på samskabelse med source communities og viser, hvordan religion kan være en indgangsvinkel til at sikre flere minoritetsperspektiver i vores fælles nationale historie.

Du kan finde antologien helt gratis her.

AFSLUTNING PÅ FORSKNINGSPROJEKTET ‘RELIGION – LEVENDE KULTURARV’ | 08.06.2022

De seneste par dage er forskningsprojektet ‘Religion – Levende Kulturarv’ blevet afsluttet med et par udbytterige dage i Aarhus, hvor erfaringer, tanker og idéer er blevet udvekslet med dygtige kollegaer fra museer og universiteter landet over. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med at sikre dialog om religiøsitet og religionsperspektiver i vores samling og udstillinger.

RELIGIONSRESULTATER PÅ KONFERENCE I AARHUS | 08.06.2022

Vi havde i går fornøjelsen af at afholde en dilemmaworkshop på Aarhus Universitet sammen med dygtige kolleger fra Den Gamle By, Museum Silkeborg og Christiansfeld – Museum Kolding. Her blev der udvekslet gode tanker og erfaringer med at indgå samskabende partnerskaber med source communities om formidling af minoritetsreligion. Workshoppen er en del af forskningsprojektet ‘Religion – Levende Kulturarv’, der sætter fokus på museernes religionsformidling.

INTERNATIONAL KONFERENCE I BERLIN | 30.05.2022

De næste to dage deltager vi i den internationale konference ‘Images of Migration’ i Berlin arrangeret af University of Hildesheim. At være blandt nogle af de dygtigste migrationsforskere i verden giver masser af stof til eftertanke. Men heldigvis er der også lidt tid til at nyde nogle af byens mange institutioner, der formidler migrationshistorie. For eksempel giver Topographie des Terrors  et nøgternt bud på, hvordan svære, men vigtige emner kan formidles. Her dokumenteres blandt andet tvangsforflyttelser og flygtningehistorier under det nazistiske regime.

CALL FOR PAPERS: REFUGE AND HOSTING – PATHS TOWARDS INCLUSION | 01.05.2022

September 28th – October 1st, 2022. City of Fafe, Portugal

The 32nd AEMI Conference will be hosted by the Museu das Migrações e das Comunidades (Museum of Migration and Communities; MMC) in Fafe, Portugal. As a pioneer of migration history in Portugal, MMC started as a virtual museum in 2001. In 2008, MMC has been located as a museum for visitors in the Municipal House of Culture in Fafe.

A new call for papers has been issued. Read it here: .

FOREDRAG MED JOURNALIST NAGIEB KHAJA | 25.04.2022

Mandag aften inviterede Immigrantmuseet og Furesø Bibliotek til foredrag med den prisvindende journalist, dokumentation og kender af det komplekse Afghanistan og det afghanske folk, Nagieb Khaja. Han har mange reportagerejser til Afghanistan bag sig og er kendt for at tage livtag med begivenhederne og de mennesker, der er inddraget.

Han er om nogen en person der kan indramme fortællingen om landet og give perspektiv og forklaring på nogle af de mange spørgsmål, der uundgåeligt knytter sig til det. Hvorfor blev Afghanistan invaderet?  Hvorfor udviklede det sig i en helt forkert retning, og hvad er det for fejltagelser USA og dets allierede har begået?

Khaja gav til foredraget sit bud på, hvorfor det gik så galt med tilbagetrækningen, som sidste sommer førte til dramatiske situationer og den livsnødvendige evakuering af afghanere.

NY POP-UP-UDSTILLING PÅ DOKK1 | 08.04.2022

Fredag den 8. april åbnede Immigrantmuseet en ny pop-up-udstilling i kulturhuset Dokk1 i Aarhus. Udstillingen sætter fokus på det danske sikh-samfund og sikhernes liv og kultur i Danmark.

Udstillingen er finansieret af det tværinstitutionelle forskningsprojekt Religion – Levende Kulturarv, som Immigrantmuseet deltager i sammen med Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet, Den Gamle By, Dansk Jødisk Museum, RUC og Romu.

Udstillingen kan opleves frem til 28. april 2022.

NY SÆRUDSTILLING | 11.03.2022

11. marts 2022 åbner Immigrantmuseet ny særudstilling om grønlændere i Danmark. Gennem fortællinger fra grønlandske informanter formidler udstillingen komplekse erfaringer, der findes blandt grønlændere i Danmark. Om identitet. Om at være delt mellem to kulturer og to sprog. Om hvad “hjem” betyder.”

Knud Rasmussens Hus står bag udstillingen, som kan opleves på Immigrantmuseet frem til sommer. Herefter vil den rejse rundt til 4 grønlandske huse i Danmark.

Udstillingen er en del af det store Creative Europe-projekt Identity on the Line. Projektet samler historier og vidnesbyrd om migration og identitet i 7 forskellige europæiske lande. Projektet kulminerer i en fællesudstilling, der vandrer mellem landene – og som kommer til Danmark til sommer.

“70’ER FORTÆLLINGER” | 01.03.2022

Du inviteres hermed til rundbordssamtale på Immigrantmuseet, Stavnsholtvej 3 i Farum. Du kan vælge mellem to datoer: Lørdag den 5. marts kl. 14-16 ELLER lørdag den 26. marts kl. 14-16. Vi inviterer alle, der var med til arrangementet på Immigrantmuseet den 27. november, og andre som har lyst til at fortælle deres personlige historie om at komme som ”fremmedarbejder” til Danmark for 50 år siden. Vi vil også meget gerne høre, hvad efterkommere eller andre har oplevet eller hørt om livet som indvandrer i 1970erne. Rundbordssamtalerne bliver styret professionelt. Formålet er at identificere og udvælge relevante beretninger og aktører, der på sigt kan bidrage med at belyse arbejdskraftindvandringen i 1970erne.

”70er fortællinger” er et samarbejde mellem Immigrantmuseet og Indvandrerhistorisk Selskab. Tilmeld dig på mail: indvandrerhistorisk.selskab@gmail.com og skriv, om du kommer lørdag den 5. marts eller lørdag den 26. marts.

NYT ER UDE | 01.02.2022

Museets magasin NYT er ude, og du kan blandt andet læse meget mere om vores kommende pop-up-udstilling på Dokk1 i Aarhus, om vores dokumentationsprojekt i Center Sandholm og meget andet. Find det på museet eller i en digital version lige her.

Immigrantmuseet