URTYVERIET I BREDGADE

Dagbladet København bragte i maj 1899 historien om Simon Sheffield – den berygtede urtyv i Bredgade. Hvis du læser notitsen, lægger du sikkert hurtigt mærke til, at den adskiller sig meget fra nutidens måde at beskrive gerningsmænd på. For 120 år siden kunne eksplicitte skildringer af etnicitet og hudfarve nemlig spille en stor rolle i gerningsmandsbeskrivelser, og der blev ikke set noget forkert i at anvende ordet ‘neger’, som i dag generelt anses som nedsættende:

En Neger som Uhrtyv

Stort Indbrud i Bredgade. – Negeren Simon. – Anholdt paa
St. Annaplads.
Hos Uhrmager Holst i Bredgade 63 er der i Gaar Nat begaaet et større Indbrudstyveri. Om Morgenen opdagede man, at den store Rude til Butiken var splintret, og af de indenfor hængende Uhre var der stjålet 40, dels Guld- og dels Sølvlommeuhre. Tyveriet blev straks mældt til Politiet, og ualmindeligt hurtigt lykkedes det at paagribe Tyven.

Med en af Malmøbaadene var der i Forgaars ankommet en Neger her til Byen. Han vilde søge Hyre som Sømand og henvendte sig i den Anledning til Forhyringsagent Jepsen. Negeren fortalte, at han var fra Amerika og hed Simon. I Gaar Formiddags stod han og passiarede med hr. Jepsens Bud og fremviste da med synlig Stolthed flere værdifulde Gulduhre. Budet, der havde hørt om Tyveriet i Bredgaade, fattede straks mistanke til den Sorte og fortalte paa St. Kongensgades Station sin Viden om Gulduhrene.

Politiet fik ikke Vanskelighed ved at finde Negeren. Som Overbetjent Christensen ved Middagstid passerede St. Annaplads, saa han en sort Mand sætte sig velbehagelig paa en af Bænkene. Signalementet passede nøjagtig til Simon, og han blev derfor uden videre ført til Politikontoret. Her fandt man ved en Visitation, at han rundt omkring i Lommerne havde alle de stjaalne Uhre med Undtagelse af 6, som han havde solgt til forskellige Marskandisere.

Skønt der foreligger saa vægtige Indicier, er Simon foreløbig utilbøjelig til at bekende. Han vil bilde Politiet ind, at han har købt samtlige Uhre af en Ubekendt for – 30 Kr. Uhrmager Holst har imidlertid straks genkendt sine Uhre, og der er saaledes ikke Haab for Simon. Hans Efternavn er iøvrigt Sheffield, og han opgiver at være født i de forenede Stater. Her i Byen havde han indlogeret sig paa Sømandshjemmet i Nyhavn.

Immigrantmuseet