DE RUSSISKE FLYGTNINGE PÅ ASSISTENS KIRKEGÅRD

  1. verdenskrigs blodige gang rystede verden i sin grundvold. Krigen gjorde det tillige klart, at det engang så mægtige Russiske Kejserrige var en arkaisk autokratisk kolos på lerfødder, og i 1917 gik det galt. Det over 300 år gamle Romanov-dynasti kollapsede i revolution.

Revolutionen fortærede imidlertid sine børn, og borgerkrig fulgte. Millioner af russere døde, og den tidligere zar Nikolaj II blev henrettet sammen med sin nærmeste familie. Grusomhederne skabte en flodbølge af russiske flygtninge, og de, der kunne, søgte sikkerhed i udlandet, også i Danmark.

Blandt dem, der kom til Danmark, var enkekejserinde Marija Fjodorovna, der var mor til den afdøde Nikolaj II. Marija Fjodorovna var i virkeligheden døbt Dagmar, og hun var datter af Christian IX af Danmark. I forbindelse med sit ægteskab til zar Aleksander III havde hun taget navneforandring og var konverteret til den russisk-ortodokse tro.

Enkekejserinden blev et samlingspunkt for de russiske flygtninge i Danmark, der primært bestod af zar-tro officerer og forretningsfolk. Flere rejste med tiden videre, og mindre end 2.000 russere forblev i Danmark. Alligevel formåede de at skabe et russisk samfund i København, og særligt den russisk-ortodokse Aleksander Nevskij Kirke i Bredgade blev et naturligt mødested.

I 1928 døde Marija Fjodorovna, og hun blev begravet i Roskilde Domkirke. I 2006 blev hendes jordiske rester genbegravet i Sankt Petersborg. Flere af hendes hoffolk og andre russiske flygtninge blev til gengæld begravet på Assistens Kirkegårds Gammel og Ny Russisk Afdeling. Deres særprægede grave står endnu, og der lever fortsat danske efterkommere af de russiske flygtninge i dag.

Foto: Ny Russisk Afdeling pyntet i forbindelse med jul. Foto: Mikkel Arnfred.

Immigrantmuseet