DANMARK OG UNGARN

Frihedskæmpere

Kun få af flygtningene var personligt forfulgte og var dermed ikke kvalificerede til at få opholdstilladelse, men ungarerne var flygtninge fra den kommunistiske østblok, og blev derfor betragtet som heltemodige frihedskæmpere. Samtidig var de ungarske flygtninge den første større flygtningegruppe i Europa efter Anden Verdenskrig.

Hvem vil til Danmark?

De ungarske flygtninge var de første flygtninge, som Danmark officielt tog imod. I 1954 havde Danmark underskrevet FN’s Konvention om Flygtninges Rettigheder og den danske stat besluttede at modtage 1.000 flygtninge fra Ungarn. Efter folkeligt pres blev tallet senere sat op til 1.400.

Ambassaden i Wien blev sat til at sørge for, at flygtningene kom til Danmark. Det viste sig dog hurtigt, at det var svært at finde nok flygtninge, der ville hertil. De fleste vidste ingenting om Danmark, og mange havde forestillet sig at komme til USA. Kun 50 meldte sig.

I højtalerne i flygtningelejrene blev der læst lidt op om Danmark, blandt andet om det danske klima, og flygtningene blev lovet, at de i Danmark kunne få job inden for deres fag, samt at de hurtigt kunne rejse videre til andre lande.

Flugt på tv

Tre kombinerede TV- og radioudsendelser i begyndelsen af 1957 samlede hele Danmark, der i spænding fulgte indsamlingen til fordel for de ungarske flygtninge. Privatpersoner og private virksomheder donerede i alt 12 millioner kroner til Ungarnshjælpen. Den fjernsynstransmitterede indsamling var virksomhedernes første mulighed for at få deres navn nævnt i de elektroniske medier.

Immigrantmuseet