Arbejdsophold (1812-1924)

Optegnelserne om arbejdsophold fra Nordsjælland og det meste af Lolland dækker perioden 1812-1924. Det primære kildemateriale er baseret på politimestrenes protokoller over udstedte opholdsbøger og sognefogedernes tyendeprotokoller fra 1875 til 1924.

En nærmere vejledende beskrivelse af databasen kan findes via nedenstående link.

 

Immigrantmuseet