KLIMAFLYGTNINGE I DAG

Klimaforandringer og ekstremt vejr driver generelt flere på flugt end krig og konflikt gør. I 2021 var der 22,3 millioner klima-relaterede fordrivelser, mens antallet af fordrivelser på grund af krig og konflikt samme år var på 14,4 millioner. Hovedparten af klimaflygtninge befinder sig imidlertid i deres eget hjemland. De er, hvad man kalder for internt fordrevne. Efter nogen tid vender hovedparten tilbage til deres hjem.

Klimaforandringer øger dog risikoen for krige og konflikter, hvilke kan lede til traditionelle flygtningestrømme. FN’s Sikkerhedsråd betragter klimaforandringer som en alvorlig og voksende trussel mod den generelle verdensfred.

Det er blevet argumenteret, at klimaforandringer delvis har ledt til krige, konflikter og flygtningestrømme i Somalia, Syrien og omkring Tchadsøen i Centralafrika.

Der er bred enighed om, at global opvarmning øger risikoen for klimaforandringer og ekstremt vejr, hvilke øger risikoen for klimarelaterede fordrivelser og migration. Fremtidsprognoserne er dog behæftet med usikkerhed. Derudover afhænger meget af, om det vil lykkes at begrænse den globale opvarmning til under 1,5 °C.

Holder den globale gennemsnitstemperaturstigning sig under 1,5 °C vil antallet af klimaflygtninge fortsat vokse, men hovedparten vil sandsynligvis være internt fordrevet. Overstiger den 1,5 °C, øges risikoen for grænseoverskridende migration af permanent karakter. Særligt fra Afrika, Asien, Mellemøsten samt Latinamerika.

FN’s Internationale Migrationsorganisation anslår, at der som en konsekvens af klimaforandringer og ekstremt vejr vil være 200 millioner klimaflygtninge i år 2050.

Kilde: Care Danmark

Immigrantmuseet