HVAD ER EN KLIMAFLYGTNING?

En simpel definition på en klimaflygtning kan lyde: ”Person, der flygter fra langsomme klimaforandringer, eksempelvis ørkendannelse og havvandstigninger, eller pludselige klimakatastrofer som orkaner og oversvømmelser.”

Der findes imidlertid ingen officiel, internationalt anerkendt definition på en klimaflygtning. FN opererer heller ikke med en juridisk bindende definition. I den forstand er flygtninge, som er drevet på flugt af klimaforandringer og ekstremt vejr, ikke beskyttet af FN’s flygtningekonvention fra 1951.

Selvom der ikke findes en juridisk definition, betyder det ikke, at der ikke findes klimaflygtninge. Klimaforandringer og ekstremt vejr er hvert år skyld i, at millioner af mennesker må flygte. De fleste klimaflygtninge befinder sig i Syd- og Sydøstasien, dele af Afrika samt Latinamerika.

Kilde: Care Danmark

Immigrantmuseet