FN’S VERDENSMÅL 13: KLIMAINDSATS

FN’s verdensmål 13 kalder på en hurtig og resolut klimaindsats for at begrænse klimaforandringer og dets konsekvenser. Det skal ske gennem en række kollektive tiltag, der skal reducere CO2-udledningen på verdensplan. Målet er, at den globale temperaturstigning ikke overskrider 1,5 °C. Det er dog lettere sagt end gjort at implementere en hurtig og resolut klimaindsats. Eksempelvis har Klimarådet de seneste tre år dumpet Danmarks klimaindsats.

Hvis man vil begrænse, at flere mennesker tvinges på flugt i fremtiden grundet klimaforandringer og ekstremt vejr, skal de rige lande øge støtten til klimaindsatsen. Blandt andet i form af klimatilpasning, så det bliver muligt for mennesker at tilpasse sig de vilkår, som klimaforandringerne skaber i klimasårbare udviklingslande. Støtten lader dog vente på sig.

Personligt kan man forsøge at reducere sit CO2-fodaftryk som led i klimaindsatsen.

Kilde: Care Danmark

Immigrantmuseet