FINLANDSHJÆLPEN

Fra 1939-49 hjalp den private organisation, Finlandshjælpen, 3.800 finske børn med at komme i sikkerhed hos danske plejefamilier. Finlandshjælpen formidlede også fadderskaber for faderløse finske børn gennem den finske børnehjælpsorganisation General Mannheims Barnskyddsförbund.

I efteråret 1939 angreb sovjetiske hærstyrker Finland, da Finland nægtede at afgive land i Karelen til Sovjetunionen. I medfølelse med det nødstedte Finland dannede foreningen Norden sammen med Røde Kord den 10. januar 1940 derfor Centralkomiteen for Finlandshjælpen.

Finlandshjælpen skulle blandt andet indsamle penge til fordel for de nødlidende finner, samt udarbejde en evakueringsplan for børn i krigshærgede områder. Der oprettedes lokalkomiteer, som fik til opgave at indsamle tøj og penge og sørge for at skaffe plejefamilier til evakuerede finnebørn.

Indsamling til Finlandshjælpen

Centralkomitéen for Finlandshjælpen startede i 1940 en landsindsamling til drift af lejre og kolonier for evakuerede finnebørn og forsendelse af varer til Finland. En brochure og en plakat med mottoet “Et Broderfolk i Nød” opfordrede den danske befolkning til at give 1 % af deres månedlige indtægt til Finlandshjælpen. Et Finlandsfrimærke designet af Sikker Hansen blev også solgt. Frimærket kostede 5 øre, som ubeskåret gik til Finlandshjælpen.

I marts 1940, da krigen mellem Finland og Sovjet sluttede, var der ankommet 150 finske børn til danske plejefamilier i Næstved. Hjemsendelsen måtte nu begynde, selvom børnene næsten lige var ankommet, idet man ikke anså det for gavnligt at adskille børn og forældre nu, hvor krigshandlingerne var ophørt. Men hjælpen ophørte ikke. Finlandshjælpen fortsatte dog med at sende penge og varer til finnerne og foreningen Det Frie Nord arrangerede rekreationsophold for finske børn.

Genoptagelse af Finlandshjælpen

Det var meningen, at Finlandshjælpen skulle nedlægges senest juni 1941, eftersom det så ud til, at den havde udspillet sin rolle. Men den 21. juni 1941 trådte finske soldater ind i Tysklands krig mod Sovjet, hvilket forhindrede nedlæggelsen af Finlandshjælpen.

Den finske børnehjælpsorganisation General Mannheims Barnskyddsförbund bad Finlandshjælpen gå i samarbejde med foreningen Det Frie Nord om at modtage et større antal finske børn i dansk familiepleje og være behjælpelig med at formidle fadderskaber for finske børn af faldne soldater.

For at imødekomme henvendelsen enedes de to foreninger om at nedsætte et fællesudvalg, som skulle løse opgaven med at modtage finske børn i danske hjem – og et fadderskabsudvalg.

Den danske befolkning støttede fortsat hjælpen til Finland, selvom Finland var i tæt alliance med Nazityskland i perioden 1941 til 1944. Privatpersoner, foreninger, virksomheder og skoler tegnede fadderskaber, og 3.800 børn kom i pleje og senere på sommerferie i Danmark. I 1949 afviklede Finlandshjælpen sit arbejde, men 451 børn blev i landet, hvoraf 216 blev adopteret.