TIDSLINJE 1965-1983

1965:

 • Omkring fem millioner gæstearbejdere lever i Europa.
 • Ordet ’gæstearbejder’ optræder for første gang i den danske ordbog.

1966:

 • Ordet ’fremmedarbejder’ optræder for første gang i den danske ordbog og bliver samtidens almindelige betegnelse for de mennesker, der kommer til Danmark for at arbejde.

1967:

 • Nusrat Dhajan Moskéen i Hvidovre etableres.
 • De kommende tre år ankommer ca. 12.000 gæstearbejdere fra lande som Pakistan, Jugoslavien og Tyrkiet.

1968:

 • Den Arabiske Forening dannes i lejede lokaler i Turesensgade i København.

1969:

 • Arbejdsministeriet nedsætter et udvalg, der blandt andet skal se på gæstearbejdernes forhold på arbejdsmarkedet.

1970:

 • Etableringen af Ishøjplanen og barakbyen i Avedøre påbegyndes.
 • Den Jugoslaviske Forening i Danmark dannes med lokaler på H. C. Ørstedsvej på Frederiksberg.
 • Antallet af tyrkiske, jugoslaviske og pakistanske indvandrere i Danmark udgør en kvart procent af landets samlede befolkning.
 • Folketinget indfører i november midlertidigt stop for udstedelse af førstegangsarbejdstilladelser.
 • Socialministeriet ansætter to ”fremmedarbejderkonsulenter” og opretter en tolketjeneste til hjælp for kommuner og andre offentlige myndigheder.

1971:

 • Loven om forbud mod racediskrimination vedtages.
 • Fremmedarbejderbladet udgives for første gang i en forsøgsudgave.
 • Vesttyskere er den største gruppe af arbejdskraftindvandrere, dernæst tyrkere og jugoslavere.
 • Næsten 62 procent af gæstearbejderne i Danmark er beskæftiget i fremstilling, særligt inden for jern- og metalindustrien.

1972:

 • Gjellerupplanen i Brabrand står klar.
 • Musikgruppen ’Balkantrioen’ finder sammen.
 • Omkring otte millioner gæstearbejdere lever i Europa
 • Familieindvandring begrænses til alene at gælde ægtefælle og ugifte børn under 20 år.

1973:

 • Danmark bliver medlem af EF.
 • Arbejdsministeriet og arbejdsmarkedets parter indgår i juni en aftale om en kortvarig åbning for kontraktarbejdere, der kan tyrkisk, serbokroatisk eller engelsk.
 • Som følge af oliekrisen vedtager Folketinget et øjeblikkeligt stop for arbejdskraftindvandring fra lande uden for EF – med undtagelse af familiesammenføringer, specialister m.fl.
 • Justitsministeriet udsender et cirkulære med regler for ”passende bolig” for udenlandske statsborgere.
 • Teaterstykket ’Før lukketid’ om forholdet mellem en ældre dansk kvinde og en yngre indvandrer har premiere.
 • Omkring 15.000 gæstearbejdere af tyrkisk, jugoslavisk, pakistansk og arabisk/nordafrikansk herkomst befinder sig i Danmark.

1974:

 • Filmen ’Gæstearbejder’ af Voja Miladinovich får premiere i biografen ’Hjerter Dame’ i København.
 • Den tyrkiskfødte forfatter Murat Alpar udgiver digtsamlingen ”Memet – en rejsende i arbejde”.
 • Omkring ti millioner gæstearbejdere og deres familier lever i EF-lande.
 • Den generelle arbejdsløshed stiger til 4,3 procent.

1975:

 • Teaterstykket ’Din hud er mørk’ om en tyrkisk familie i Danmark har premiere i København.
 • Danmarks Radio bringer for første gang forkyndelsesprogrammer for muslimske borgere.
 • Indvandrerrådgivningen oprettes.
 • Den græskfødte forfatter George Marinos udgiver digtsamlingen ”Mine hænder er til salg”.
 • Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek oprettes.
 • Socialministeriets betænkning om udenlandske arbejderes sociale og samfundsmæssige tilpasning indvarsler ændringer i det politiske fokus fra det rent arbejdsmæssige til et socialt og samfundsmæssigt perspektiv.
 • Forbundet af Arbejdere fra Tyrkiet (FAT) dannes.
 • Som resultat af familiesammenføringsreglerne er antallet af tyrkiske, jugoslaviske og pakistanske statsborgere i Danmark steget til omkring 20.000.

1976:

 • Undervisningsministeriet indfører obligatorisk modersmålsundervisning for flersprogede børn.
 • Familieindvandring begrænses til alene at gælde ægtefælle og ugifte børn under 18 år, fordi myndighedsalderen sættes ned.
 • Gæstearbejdernes Fællesråd dannes.
 • Islamisk Kulturcenter grundlægges.

1977:

 • Danmarks Radio indfører faste udsendelser én gang om ugen på serbokroatisk, urdu og tyrkisk.
 • Fremmedarbejderbladet udgives for sidste gang.
 • Fremmedlovsudvalget nedsættes for at sikre myndighederne lovhjemmel til at beskæftige sig med herboende udlændinge.

1978:

 • Halalslagteren Ali Baba på Halmtorvet åbner.
 • Den indisk-pakistanske restaurant Shezan åbner i Viktoriagade i København.
 • Erik Clausens satiriske sang ”Gæstearbejderens Farvel” udkommer.
 • Danmarks Radio opretter en fast indvandrerredaktion med daglige nyhedsudsendelser og ugentlige magasinprogrammer.
 • Der er mere end 130 forskellige nationaliteter i Danmark.
 • Den tyrkiskfødte forfatter Murat Alpar udgiver digtsamlingen ”Gæstearbejderen Memet”.

1979:

 • Omkring 12 millioner gæstearbejdere lever i Europa.
 • Musikorkesteret Matao optræder på Roskilde Festival.
 • Arbejdsløsheden blandt indvandrere i Danmark når 20,3 procent.
 • Dansk Flygtningehjælp opretter ’Indvandrernes Kulturfond’, hvis formål er at skaffe penge til kulturelle arrangementer.
 • Mellemfolkeligt Samvirke oprettet tidsskriftet ’Dokumentation om Indvandrere’, som udkommer fire gange årligt.

1980:

 • Indvandrernes Aftenskole etableres og bliver et af Danmarks største sprogcentre.
 • Det libanesiske brødrepar Mounzer lancerer den første shawarmabar på Strøget i København.
 • Børneteaterstykkerne ”Hans og Hasan” og ”Aslan og Olsen” får premiere.

1981:

 • Indvandrerforeningernes Sammenslutning i Danmark etableres.
 • Som følge af familiesammenføringsreglerne er antallet af tyrkiske, jugoslaviske og pakistanske statsborgere i Danmark steget til 30.000 svarende til 0,7 procent af den samlede befolkning.

1982:

 • Balkanrestauranten Dubrovnik slår dørene på i Studiestræde i København.
 • Indenrigsministeriet opretter ’Indvandrerbevillingen’, hvis formål er at give støtte til indvandrerforeningernes drift og aktiviteter.
 • Det statsfinansierede tidsskrift ’Samspil – magasinet om etniske mindretal’ oprettes med otte årlige udgivelser.

1983:

 • Indvandrerrådet oprettes som kontaktorgan til Indenrigsministeriet.
 • Den tyrkiskfødte forfatter Irfan Gevheroğlu udgiver satirisk-humoristiske digtsamling ”En vantro sang – sytten fortællinger om Danmark og de fremmede”.
 • Den nye udlændingelov træder i kraft og kaldes én af de mest liberale udlændingelove i Europa.
 • 1983: Den generelle ledighed stiger til 10,2 procent.
Immigrantmuseet