KUN PÅ TRÆK?

Med tiden bliver den oprindelige plan om at tjene penge og på et senere tidspunkt vende tilbage til sit hjemland og sin familie en drøm i det fjerne. Grublerierne fortsætter dog ufortrødent: Er det bedst at blive her i Danmark, eller skal jeg hellere tage hjem? Hvordan har de det, derhjemme? Skal jeg hente min familie herop, og hvordan vil vores fremtid ser ud her?

For mange er familien nok det største afsavn. Længslen efter at dele en hverdag fyldt af frustrationer og glæder med sine kære begynder at sætte sig. Efterhånden som mange af gæstearbejderne indser, at de ikke kommer tilbage lige foreløbig, stiger interessen for familiesammenføringer også. Ægtefæller og børn hentes løbende til Danmark, og familielivet begynder atter at genfinde sine velkendte rytmer.

Kontakten til hjemlandet og landsmændene forsøger mange at fastholde. Det er ikke altid nemt, for Danmark er langt væk. Traditioner, sprog og højtider holdes i hævd, mens mad, musik, litteratur, kunst og meget andet kultur lever videre i de nye rammer – om end formerne nogle gange må fortolkes og tilpasses. Et liv mellem to verdener udfolder sig på bedste vis.

Foto: Uwe Bødewadt.

Immigrantmuseet