FRA GÆSTER I DANMARK TIL DANSKE MEDBORGERE

Et fælles træk for mange af gæstearbejderne er, at Danmark ikke i sig selv er et mål for de unge mænd og deres familier, som krydser landegrænser og kontinenter for at rejse hertil. Danmark er det sted, mange tilfældigvis ender, fordi der er arbejde at få.

I de beretninger, som de tidligere gæstearbejdere deler om deres liv og hverdag i den første tid i Danmark, snor følelsen af midlertidighed sig som en rød tråd. Håbet var at tjene penge nok til at udleve sine drømme og sikre bedre muligheder for sig selv og sine kære i hjemlandet. Et håb, der undertiden blev skiftet ud med drømmen om en permanent tilværelse og et nyt hjem i Danmark.

Gæstearbejderne har efterladt dybe spor i det danske samfund og er en del af ét af de mest betydningsfulde kapitler i fortællingen om Danmark som indvandringsland. Mødet skubbede til horisonter og rejste nye spørgsmål. Om retten til velfærd. Om pligten til at behandle andre anstændigt. Om integration af nye kulturer og religioner. Spørgsmål, der ikke kun har været med til at lægge kimen for de seneste fem årtiers diskussioner om indvandring til Danmark. Men som fortsat vil drøftes mellem medborgere i dag og i fremtiden.

Foto: Jerry Bergman.

Immigrantmuseet