MASSETYVEN FRA NORGE

Demokraten kunne i marts 1900 berette om den driftige nordmand Johan Edvard Rye, der hærgede som taske- og rejsegodstyv på dampskibe og jernbaner:

En Massetyv.
2 Aars Forbedringshusarbejde.

København, 6. Marts (R. B.) Arrestanten Johan Edvard Rye var overbevist om paa Dampskibe og Jærnbaner at have frastjaalet 21 under Sagen udfundne Ejere deres Rejsegods til en Værdi af 574 Kr. og forskellige ikke udfundne Ejere deres Rejsegods til en Værdi af 125 Kr., samt Frøken Dahlstrøm fra Horsens en Rejsetaske, hvis Indhold af Ejerinden var ansat til 4000 Kr., hvorimod Arrestanten dog har protesteret.

Ved Kriminal- og Politirettens Dom i Dag idømtes Rye Forbedringshusarbejde i 2 Aar. Arrestanten har tidligere været straffet i Stockholm for Tyveri med Strafarbejde i henholdsvis 6 Maaneder og 2 Aar 9 Maaneder.

Immigrantmuseet