MUSLIMSKE BEGRAVELSESTRADITIONER

Islam er en verdensreligion, og ligesom inden for kristendommen er der knyttet mange forskellige begravelsestraditioner til troen. Det er dog sædvane, at den afdøde vaskes rituelt efter dødsfaldet og iklædes hvide ligklæder (kaffan). Herefter afsiges bønnen Salat al-janazah, hvor man beder om tilgivelse for afdøde og alle døde muslimer.

Traditionelt skal afdøde helst begraves inden for 24 timer, og der anvendes ikke kister. De fleste danske muslimer begraves imidlertid i kister grundet lovpligtige hensyn, og den knappe tidsramme er svær at holde. Selve begravelsen bliver oftest ledet af en imam, og undervejs reciteres forskellige bønner. Traditionelt deltager muslimske kvinder ikke aktivt i begravelsen, men i praksis kan det forholde sig anderledes. Kremering er ligeledes tabu.

Afdøde skal principielt begraves med ansigtet vendt mod Mekka, og der er evig gravfred. Det er dog ikke muligt at efterleve disse traditioner/forskrifter på Vestre Kirkegård, men det er det på den muslimske gravplads i Brøndby. Begge gravpladser repræsenterer to tendenser inden for muslimske begravelsestraditioner i Danmark.

På Vestre Kirkegård er grænsen mellem de muslimske afdelinger og resten af kirkegården forholdsvis flydende. Her er mange af de muslimske gravsteder og gravsten individualiserede, ligesom man kender det fra moderne kristen kirkegårdskultur. Derudover bliver der ofte lagt blomster, legetøj og personlige genstande på gravene.

På den muslimske gravplads i Brøndby er gravene derimod mere homogene, og der er regler for brug af blomster og anden dekoration. Gravpladsens ensartede fremtoning signalerer en kollektiv religiøs identitet, hvor alle er lige i døden.

Foto: Muslimsk gravsted på Vestre Kirkegård. Mikkel Arnfred.

Immigrantmuseet