ILLEGALT OVER GRÆNSEN

I 2000 blev i alt 3.453 personer ifølge politiet pågrebet ved ulovlig indrejse og menneskesmugling i Danmark. Debatten om indvandring og grænseoverløbere voksede i slutningen af 2000 frem mod Danmarks indtræden i Schengensamarbejdet den 25. marts 2001. Samarbejdet medførte, at grænsekontrollen mellem de deltagende EU-lande – herunder Tyskland – blev suspenderet.

De åbne grænser betød et markant fald i antallet af illegale indvandre, der blev pågrebet. I 2001 pågreb politiet i alt 2.828 og i 2002 2.268 personer. Det faldende antal skyldtes bl.a. en ændring af definitionen på grænseoverløbere. Efter 2001 blev kun dem, der blev pågrebet uden gyldige papirer medregnet som grænseoverløbere.

Tidligere talte man alle med, der krydsede grænsen udenom paskontrollen. Alligevel måtte politiet i pressen i 2001 konstatere, at der sandsynligvis ikke var tale om en faldende illegal indvandring – men derimod et faldende antal pågribelser. I takt med stigende pres fra flygtningestrømme fra slutningen af 1980erne, stramninger i udlændingelovgivningen og ikke mindst i lyset af terrorangrebet i New York i 2001 blev forfalskede identitetspapirer et stadigt mere omdebatteret emne. I 2002 bragte BT en historie om en terror-celle i Spanien, der angiveligt betalte i alt 100.000 dollars for 30 falske danske pas fremstillet af tre arabere i Hørsholm. Det fik Dansk Folkeparti til at forlange en ændring af udleveringen af pas i Danmark.

Immigrantmuseet