FRA DE-FACTO FLYGTNING TIL BESKYTTELSESSTATUS

Begrebet de-facto flygtning blev introduceret i dansk lovgivning i 1983. Den nye udlændingelov slog fast, at opholdstilladelse skulle gives til udlændinge, hvor tungtvejende grunde gjorde det umuligt at vende hjem.

Siden sidste halvdel af 1980erne er dansk udlændingelovgivning blevet strammet flere gange, og i 2001 blev begrebet de-facto flygtning erstattet af den såkaldte beskyttelsesstatus. Det er betegnelsen for flygtninge, der får opholdstilladelse, fordi han eller hun ved at vende tilbage til sit hjemland risikerer dødsstraf, tortur eller umenneskelig og nedværdigende behandling.

I 2009 fik 413 flygtninge opholdstilladelse i Danmark som flygtninge med
beskyttelsesstatus.