AF HENSYN TIL FAMILIENS ENHED

I 1983 vedtog Danmark den hidtil mest liberale udlændingelov. I §9 blev bl.a. givet opholdstilladelse til udenlandske ægtefæller, mindreårige børn og forældre over 60 år til i Danmark fastboende personer, der kunne påtage sig deres forsørgelse.

Siden er reglerne for familiesammenføring blevet ændret utallige gange. I 1992 blev tilføjet, at den herboende person skulle være over 18 år gammel og have opholdstilladelse ifølge flygtningekonventionen eller have boet lovligt i Danmark i mere end fem år. I 1997 blev det ændret til et krav om permanent opholdstilladelse i min. 3 år, mens det ikke længere var muligt for udenlandske statsborgere at blive familiesammenført med forældre over 60 år. I 2000 blev aldersgrænsen hævet, sådan at den herboende ansøger skulle være 25 år og være i besiddelse af en rimelig bolig.

I 2002 blev Danmark verdensberømt med den såkaldte 24-års-regel for familiesammenføring for ægtepar. Begge parter skulle være over 24 år, ægteskabet skulle være frivilligt, og deres samlede tilknytning til Danmark skulle være større end til noget andet land. Samtidig skulle der stilles en økonomisk sikkerhed på 50.000 kr., som i 2011 blev fordoblet til 100.000 kr.

I foråret 2011 blev 24-års reglen ændret til et pointsystem, hvor den udenlandske ægtefælle kunne opnå opholdstilladelse i Danmark ved at optjene 120 points bl.a. gennem erhvervserfaring, sprogkundskaber og uddannelse. Ansøgere over 24 år kunne nøjes med 60 point. Udlændinge skal desuden bestå en indvandringsprøve med spørgsmål om dansk sprog, kultur og samfundsforhold. Med regeringsskiftet i september 2011 blev pointsystemet lovet afskaffet.

Immigrantmuseet