TYTTE BOTFELDT

Tytte Botfeldt var foregangskvinde inden for adoption fra udlandet til Danmark i 1950’erne og 1960’erne. Eksempelvis ledte hun egenhændig en formidlingscentral, hvor afroamerikanske-tyske børn blev bortadopteret fra Vesttyskland til Danmark. Adoptionerne var ulovlige, og nyere historieskrivning forholder sig kritisk til hendes virke.

Foto: Tytte Botfeldt, 1963. Johnny Bonne.

Immigrantmuseet