OVERGANGEN TIL DEMOKRATI

Den chilenske forfatning af 1980 dikterede, at der i 1988 skulle afholdes folkeafstemning om, hvorvidt Augusto Pinochet og juntaen skulle forblive ved magten. Deltagelsen ved valget den 5. oktober 1988 var massiv, og nej-siden vandt med 56 % af stemmerne mod 44 % til ja-siden. Pinochet forsøgte at anfægte valgresultatet, men militæret afviste at gribe ind. Reagan-regeringen havde forinden advaret, at sådanne forsøg ville få store konsekvenser fra amerikansk side. Dagen efter trådte Pinochet frem og erkendte sit nederlag. Herefter påbegyndtes en fredelig overgang til demokrati. I 1989 blev Patricio Aylwin Azócar fra Den Demokratiske Sammenslutning valgt som præsident. Pinochet fortsatte som øverstbefalende for hæren indtil 1998.

Mange frygtede, at Chiles overgang til demokrati ville blive forpurret af Pinochet. Det blev ved frygten. Plakat fra Komiteen Salvador Allende i 1989. Arbejdermuseet.

Immigrantmuseet