ENHED?

Chilekomiteen blev stiftet i København umiddelbart efter kuppet i september 1973. Målet var at danne en tværpolitisk komite, men reelt bestod komiteen af grupperinger på venstrefløjen. Grundet ideologiske uoverensstemmelser splintredes Chilekomiteen hurtigt. I januar 1974 så Komiteen Salvador Allende dagens lys, hvor Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) svingede taktstokken. Politisk var komiteen på linje med Salvador Allende, heraf navnet. Vejen til socialisme skulle realiseres gennem parlamentarisk reform. Den tilbageværende Chilekomite var mere revolutionær. Ifølge Chilekomiteen havde Allendes fredelige reformer fejlet, hvilke havde banet vej for juntaen. De udledte erfaringer fra Chile var her, at socialisme kun kunne opnås gennem væbnet revolution. Ledelsen i de to komiteer brugte megen energi på underminere hinanden. Konflikten var dog også et udtryk for en generel magtkamp på venstrefløjen. Uenighederne spillede dog ikke den store rolle hos de to komiteers menige medlemmer. Deres fokus var at hjælpe den chilenske befolkning gennem humanitært solidaritetsarbejde.

Plakat omhandlende demonstration arrangeret af blandt andet Chilekomiteen og Komiteen Salvador Allende i 1979. Arbejdermuseet.

Immigrantmuseet