FRA UNDERSÅT TIL DANSKER

Symbolet på Danmark, det røde flag med det hvide kors, bruges i mange forskellige sammenhænge – til fodboldkampe og jubilæer, på juletræet og fødselsdagskager, i reklamer og i lufthavnens ankomsthal.

Sagnet fortæller, at Dannebrog faldt ned fra himlen under et slag i Estland i 1219 og sikrede Danmark sejren. Indtil 1854 var Dannebrog dog ikke folkets men kongemagtens flag. I 1834 indskærpede en kongelig resolution, at privat flagning, der havde bredt sig gennem 1820’erne, ikke var tilladt. Den nationalromantiske ide om en samlet nation erstattede undersåttens forhold til den enevældige fyrste.

Folket blev gennem 1800-tallet et selvstændigt demokratisk fællesskab, der med grundloven i 1849 overtog magten, og flaget blev symbol både på statens suverænitet og folkets samhørighed.

Immigrantmuseet