EN PRØVE I DANSKHED

”Hvem var statsminister i Firkløverregeringen i 1980’erne?”, ”Hvad handlede Septemberforliget i 1899 om?”, ”Var Vilhelm Hammershøi kunstmaler, videnskabsmand eller opdagelsesrejsende?”

Siden 2007 har ansøgere om dansk statsborgerskab skullet dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, kultur og historie i form af at tage en såkaldt indfødsretsprøve. For at bestå prøven, der varer 45 minutter, skal der svares rigtigt på 32 ud af 40 multiple choice spørgsmål. En test udført for Ugebrevet A4 i 2010 viste, at kravene til paratviden er høje. Hele 20% af et repræsentativt udsnit af danske statsborgere mellem 18 og 70 år ville dumpe.

Immigrantmuseet