Velkommen her? Omvisning og debatspil

Skal arbejdsmigration være midlertidig? Skal ghettodannelse undgås? Er det rimeligt, at det er lettere at få opholdstilladelse, fordi man får en høj årsløn?

Sådanne spørgsmål skal eleverne forholde sig til, når der spilles debatspil.

På baggrund af en omvisning i Immigrantmuseets permanente udstilling, skal eleverne i grupper diskutere migration ud fra fire konkrete synsvinkler – nemlig fra samfundets, arbejderens, arbejdsgiverens samt danskerens perspektiv. Efterfølgende får eleverne mulighed for at diskutere og præsentere deres bedste bud på, hvordan man behandler integration bedst.

Skoleforløbet er blevet til i forbindelse med projektet Velkommen Her, et samarbejde mellem Immigrantmuseet, Museum Lolland-Falster, Museum Amager og Dragør lokalarkiv. Du kan læse meget mere om projektet her

Målgruppe: 8. - 10. klasse og ungdomsuddannelser

Varighed: 90 minutter

Booking via: museerne@furesoe.dk

Flygtningekonventionen 1951

Er alle der flygter egentlig flygtninge? Hvad er flygtningekonventionen for noget? Hvorfor blev den lavet? Og er den stadig aktuel i dag?

Disse og mange andre spørgsmål skal eleverne arbejde med, når de skal lære om FN’s flygtningekonvention fra 1951.  Forløbet starter med en rundvisning på Immigrantmuseet efterfulgt af en fælles diskussion samt en workshop, hvor eleverne i grupper arbejder sig frem til, hvilke værdier og hvilke personer en moderne konvention bør beskytte.

Forløbet er udarbejdet som led i projektet ”Kultur på Vej” i samarbejde med Museerne Helsingør og Museum Nordsjælland.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne

Varighed: 90 minutter

Booking via: museerne@furesoe.dk

Sikherne i Danmark

Fra den 4. februar kan man på Immigrantmuseet opleve udstillingen ”Sikherne i Danmark.” Udstillingen fortæller historien om rejsen til Danmark fra Punjab i 1970’erne, om sikhernes religion og kultur og om livet i Danmark i dag. Immigrantmuseet vil gerne invitere dig og din klasse til at besøge særudstillingen, hvor eleverne kan få et større perspektiv på religion, migration, samfund og kulturstudier. Omvisningen vil fokusere på sikhernes religion og kultur og trække tråde til kulturelle fællesskaber og migrantfællesskaber tidligere og i dag.

Målgruppe: Udskoling og ungdomsuddannelser.
Booking: Man booker ved at kontakte Immigrantmuseet på museerne@furesoe.dk eller 72 35 61 00. Omvisningen er gratis.
Hvornår: Til og med d. 21. maj.. Mellem kl. 9 og kl. 16.
Varighed: Ca. en time.

Omvisningen understøtter Fælles Mål for historie, samfundsfag og religion.

Historie: Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt.
Religion: Eleven har viden om sammenhæng mellem forskellige trosvalg og tydning af tilværelsen.
Samfundsfag: Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper.