Udskoling

Velkommen her? Omvisning og debatspil

Skal arbejdsmigration være midlertidig? Skal ghettodannelse undgås? Er det rimeligt, at det er lettere at få opholdstilladelse, fordi man får en høj årsløn?

Sådanne spørgsmål skal eleverne forholde sig til, når der spilles debatspil.

På baggrund af en omvisning i Immigrantmuseets permanente udstilling, skal eleverne i grupper diskutere migration ud fra fire konkrete synsvinkler – nemlig fra samfundets, arbejderens, arbejdsgiverens samt danskerens perspektiv. Efterfølgende får eleverne mulighed for at diskutere og præsentere deres bedste bud på, hvordan man behandler integration bedst.

Skoleforløbet er blevet til i forbindelse med projektet Velkommen Her, et samarbejde mellem Immigrantmuseet, Museum Lolland-Falster, Museum Amager og Dragør lokalarkiv. Du kan læse meget mere om projektet her

Målgruppe: 8. - 10. klasse og ungdomsuddannelser

Varighed: 90 minutter

Booking via: museerne@furesoe.dk

Omvisning på Immigrantmuseet

Omvisningen er en rejse gennem 500 års migrationshistorie til og fra Danmark. Med eksempler indenfor emnerne kulturmøde, integration, traditioner m.m. giver omvisningen en god basisviden inden for emnet migration.

Forløbet kan bruges enkeltstående eller fx i forbindelse med en temauge.

Målgruppe: 5. - 10. klasse

Varighed: 60 minutter

Booking via: museerne@furesoe.dk

Flygtningekonventionen 1951

Er alle der flygter egentlig flygtninge? Hvad er flygtningekonventionen for noget? Hvorfor blev den lavet? Og er den stadig aktuel i dag?

Disse og mange andre spørgsmål skal eleverne arbejde med, når de skal lære om FN’s flygtningekonvention fra 1951.  Forløbet starter med en rundvisning på Immigrantmuseet efterfulgt af en fælles diskussion samt en workshop, hvor eleverne i grupper arbejder sig frem til, hvilke værdier og hvilke personer en moderne konvention bør beskytte.

Forløbet er udarbejdet som led i projektet ”Kultur på Vej” i samarbejde med Museerne Helsingør og Museum Nordsjælland.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne

Varighed: 90 minutter

Booking via: museerne@furesoe.dk

De tyske flygtninge

Er der et menneske bag tyskeren? I forløbet De tyske flygtninge skal eleverne arbejde kildekritisk med perioden umiddelbart efter Anden Verdenskrig, hvor flere end 250.000 flygtninge blev placeret i flygtningelejre i Danmark. Med hjælp fra artikler fra perioden skal eleverne undersøge og debattere datidens holdninger til, hvordan de tyske flygtninge egentlig skulle behandles. Skulle de have det bedre end den fattige dansker, og skulle man overhovedet hjælpe en gammel fjende? Forløbet tager udgangspunkt i den retorik, aviser og debattører lagde for dagen i den heftige debat omkring forholdene i de tyske flygtningelejre i Danmark og trækker paralleller til nutidens flygtningedebat.

Forløbet er udarbejdet som led i projektet ”Kultur på Vej” i samarbejde med Museerne Helsingør og Museum Nordsjælland.

Målgruppe: 7.-9. klasse

Varighed: 90 minutter

Booking via: museerne@furesoe.dk