Materiale

At rejse

Materialet handler om at rejse – at rejse fra fjerne egne til et nyt og fremmed land. Der fortælles to historier om to drenge, der i hver deres tid og af hver deres årsag forlader hjemlandet og flytter til et nyt land. I materialet kan eleverne arbejde med de følelser, der er involveret i at rejse, de tanker man gør sig, og de dilemmaer det medfører. Eleverne kan også forsøge sig med brevskrivning eller prøve at pakke en kuffert. Materialet kan bruges i forbindelse med et besøg i udstillingen Migrant eller til selvstændigt brug i klassen og retter sig mod indskolingen.

Læs mere

Arbejdsmigrant

Materialet handler om arbejdsmigration gennem tiden, hvilke folk, der er kommet til Danmark og hvilken effekt det har haft på den danske kultur og lovgivning. Materialet indeholder også nogle forskellige opgaver, der kan løses selvstændigt eller i grupper. Opgaverne omfatter både dilemmaspil, kreative opgaver og historiebevidsthed. Materialet kan bruges i forbindelse med et besøg i udstillingen Migrant eller til selvstændigt brug i klassen og retter sig mod udskolingsklasser og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Til Amerika

Til Amerika handler om familien Nielsen og deres to børn, Robert og Rose, der i år 1904 udvandrer fra Danmark til Amerika for at starte et nyt liv.

Bogen handler om, hvordan det er at forlade alt det kendte til fordel for det nye og fremmede og – måske – bedre. Familien Nielsen rejser til Amerika i håb om et bedre liv med rigdom og glæde, men det er ikke altid lige let, især for børn, at starte forfra i et fremmet land, hvor man ikke engang kan sproget.

Historien er løst bygget på oplysninger om familien Nielsen fra folketællinger, fra Det Danske Udvandrerarkiv i Aalborg og fra arkiverne på immigrant-stationen Ellis Island i New York. Herudover har amerikanske folketællinger, avisnotitser og andre kilder dannet base for fortællingen om familiens videre færd i USA.

Bogen er illustreret af tegneren Allan Christian Hansen.

Herunder kan du hente opgaveark, der kan bruges i undervisningen.

Læs mere

Flygtningelejren i Jonstrup

Flygtningelejren i Jonstrup handler om flygtningelejren i Jonstrup, der efter Anden Verdenskrig var hjem for flygtninge fra bl.a. Tyskland og de baltiske lande. Lejren lå på Jonstrupvangvej imellem det, der i dag er Jonstrup Vænge og Walgerholm, og lejren grænsede op til skovområdet Jonstrup Vang.

Bogen tager udgangspunkt i en fortælling om et venskab mellem tre børn – danske Mads og lettiske Vesta og Nora – med vidt forskellige baggrunde. De taler ikke samme sprog og har ikke samme kultur, men bliver alligevel venner.

Bogen er bygget på værkerne Ubudne Gæster – Stemmer fra Værløseegnen om besættelsestiden 1940-1945 (Værløseegnens Historiske Forening) samt Flygtninge i Danmark 1945-1949 (Flygtningeadministrationen ved Forlaget Fremad).

Herudover er der indhentet information fra forskningscentret Latvians Abroad samt fra interviews med familien Uppernicks, der boede i Jonstruplejren efter Anden Verdenskrig og fra beretninger fra vognmand Ole Nielsen, der var borger i Værløse under og efter krigen.

Bogen er illustreret af tegneren Allan Christian Hansen.

Herunder kan du hente bogen som pdf og finde opgaveark, der kan bruges i undervisningen.

Læs mere

Svenskerne i Lille Værløse

Hvorfor rejser man til andre lande for at arbejde? Og hvordan blev jern-banen mellem København og Slangerup bygget?
Denne bog handler om de svenske mænd og kvinder, der arbejdede i Danmark for over 100 år siden.
Den handler om venskab mellem en svensk dreng og en dansk pige, og om deres liv.
Det var nemlig hårdt arbejde at være barn i gamle dage.

Læs mere

Skoletjeneste 2021

Læs mere

Skoletjeneste 2020

Skoletjenesten Furesø Museer tilbyder undervisningsforløb både på Immigrantmuseet, Mosegaarden og Flyvestation Værløse. Her lægges der særlig vægt på varierende undervisningsformer såsom debatspil, værkstedsaktiviteter, rollespil og dialogbaseret undervisning, som tilpasses efter klassetrin og niveau. Gå på opdagelse i vores årskatalog og se hvilket tilbud, der passer til jeres undervisningsforløb.

Læs mere

Skoletjeneste 2019

Skoletjenesten Furesø Museer tilbyder undervisningsforløb både på Immigrantmuseet, Mosegaarden og Flyvestation Værløse. Her lægges der særlig vægt på varierende undervisningsformer såsom debatspil, værkstedsaktiviteter, rollespil og dialogbaseret undervisning, som tilpasses efter klassetrin og niveau. Gå på opdagelse i vores årskatalog og se hvilket tilbud, der passer til jeres undervisningsforløb.

Læs mere