PRESSEMEDDELELSER

IMMIGRANTMUSEET MODTAGER 190.000 KR. TIL HÅNDARBEJDE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER | 22.06.2023

Med en bevilling på knap 190.000 kr. fra Sportgoodsfonden skyder Immigrantmuseet henover sommeren gang i et nyt projekt, der kaster lys over integration i et museumsperspektiv. Projektet videreudvikler det fællesskabsfremmende initiativ Lørdagssysler, som museet har drevet siden 2019, hvor kvinder med forskellige etniske og religiøse baggrunde mødes til workshops og samtaler om deres fælles interesse for håndarbejde.

De kommende tre år vil museet i tæt samarbejde med designer Henriette Rolf Larsen afholde åbne workshops med undervisere, der sætter fokus på forskellige håndarbejdsteknikker fra kulturhistorien og åbner for samtaler om håndarbejde fra de deltagende kvinders hjemegne. Under workshopsene får kvinderne også selv mulighed for at afprøve de forskellige teknikker og skabe håndarbejdsværker, som formidler perspektiver på deres egne livssituationer og erfaringer.

”Vores samfund kalder på en gentænkning af de danske museers rolle i de store velfærdsdagsordener. På Immigrantmuseet mener vi, at museerne har et fælles ansvar for at være aktive medspillere på integrationsområdet og gøre en forskel for minoriteter, som har ydet et bidrag til vores samfund. Med initiativer som Lørdagssysler vil Immigrantmuseet vise, hvordan danske museer kan fungere som tværkulturelle mødesteder, der bringer mennesker sammen om kulturhistorien og skaber rum for, at fælles erfaringer kan deles på tværs af grænser”, fortæller museumschef Cathrine Kyø Hermansen.

Formålet med projektet er at nedbryde kulturelle og sproglige barrierer og styrke kvindernes sociale netværk, danske sprogkundskaber og kendskab til vores samfund og historie. Samtidig vil museet også indsamle livshistorier og erindringer fra de deltagende kvinder, som repræsenterer en befolkningsgruppe, hvis fortællinger generelt er oversete i det danske museumslandskab.

Projektet afsluttes med en udstilling på Immigrantmuseet i foråret 2026, hvor kvindernes vidnesbyrd og håndarbejdsværker skal kaste lys over tilværelsen som minoritetskvinde i Danmark og indbyde til dialog om vigtigheden af inkluderende fællesskaber for integrationen i det danske samfund.

Første workshop finder sted lørdag den 29. juli og er gratis og åben for alle, der har lyst til at deltage.

FURESØS MUSEER OG BIBLIOTEKER FÅR 700.000 TIL AT FORTÆLLE OM JØDISK LIV KULTUR OG HISTORIE | 01.02.2023

Med en bevilling på mere end 700.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen har Immigrantmuseet og Furesø Biblioteker i samspil med Dansk Jødisk Museum indledt 2023 med et nyt tværgående samarbejde, der kaster lys over dansk-jødisk kulturhistorie og nutidigt liv.

I anledning af 400-året for jødisk tilstedeværelse i Danmark er det nemlig fortsat aktuelt at sætte fokus på minoriteters vilkår i demokratiet og indvandringens betydning for vores samfund.

For et år siden lancerede den daværende regering en national handleplan mod antisemitisme, hvori der blandt andet blev afsat midler til nye samarbejder mellem landets museer og biblioteker om at gennemføre udstillinger og arrangementer om jødisk liv, kultur og historie. I fællesskab greb Immigrant-museet, Furesø Biblioteker og Dansk Jødisk Museum chancen og indsendte en ansøgning med indsatsen Indtryk, Aftryk, Udtryk – det handler om at være tryg, som netop har modtaget tilsagn om økonomisk støtte.

”De kommende tre år vil borgere i Furesø Kommune og resten af Nordsjælland opleve indsatsen udfolde sig i en perlerække af arrangementer om jødisk litteratur, musik, mad og andre kulturformer samt en stor særudstilling på Immigrantmuseet og Farum Kulturhus om jødisk identitet og antisemitismens historie i 2025. Ved at sprede oplysning og viden om dansk-jødisk liv, kultur og historie vil vi bidrage til at sikre, at det nationale værn mod antisemitisme og hadforbrydelser fastholdes og styrkes,” fortæller museumschef Cathrine Kyø Hermansen og biblioteksleder Ricki Elsgaard.

De første skridt er allerede taget her i foråret med en musikalsk oplevelse af komponist Stine Michel og solist Henrik Goldschmidt samt et besøg af forfatter Benjamin Koppel, der har grebet læserne om hjertet med sin debutroman Annas Sang – en jødisk slægtsfortælling med afsæt i Koppels egen historie.

For institutionerne er indsatsen en oplagt mulighed for at samarbejde under et fælles tema på tværs af vidensområder og med inddragelse af andre aktører som Furesø Musikskole, Galaksen og Farum Kulturhus.

Tine Hessner, udvalgsformand for Kultur, Fritid og Idræt, udtaler ”Jeg er stolt over, at vores to kulturinstitutioner har modtaget en så stor anerkendelse i form af en særbevilling, som gør, at vi i Furesø de næste tre år vil opleve et særligt kulturelt fokus på jødisk kulturhistorie. Den fælles indsats binder fagligheder på tværs af vores lokale kulturinstitutioner sammen, og jeg glæder mig til, at Furesøs borgere skal opleve frugten af det igennem musik, kunst, litteratur og udstillinger. Jeg er sikker på, at der bliver noget for både store og små.”

LØRDAGE I INTEGRATIONENS TEGN PÅ IMMIGRANTMUSEET | 22.01.2023

Kaffen er brygget, teen står klar og småkagerne er lagt i kurven. Der summer af liv og småsnak, da Immigrantmuseets skolestue indtages af en god håndfuld kvinder klar til at bruge lørdagen i hinandens selskab. Anført af designer og underviser Henriette Rolf Larssen deles der flittigt ud af gode råd om broderi og strikning, hækleri og vævning, stoftryk og mange andre håndarbejdsteknikker. Ofte starter dagen med oplæg fra en foredragsholder, der fortæller om et stykke håndarbejde fra kulturhistorien. Dernæst er det tid til at kaste sig over egne sysler.

Én gang om måneden mødes kvinder med forskellige kulturelle, etniske og religiøse baggrunde til det fællesskabsfremmende initiativ Lørdagssysler. Det hele foregår på Immigrantmuseet i Farum Kulturhus, hvor kvinderne får lov at dyrke deres fælles interesse for håndarbejde.

Lørdagssysler blev afholdt for første gang på Immigrantmuseet i foråret 2019 og var inspireret af et lignende tiltag på Arbejdermuseet og Nationalmuseet. Idéen bag initiativet var at anvende museet som et åbent rum, hvor kvinder med forskellige baggrunde kunne mødes og sammen danne et netværk omkring deres fælles interesse for håndarbejde. Gennem årene har museet haft fornøjelsen af besøg fra kvinder med rødder over hele verdenen. Fra USA og Portugal til Somalia, Tyrkiet, Iran og Afghanistan.

”Gang på gang viser Lørdagssyslerne os, at fællesskab og venskaber kan opstå på tværs af kulturelle, sproglige og religiøse forskelle. Her handler det om at være med, at turde deltage og række ud til andre. På museet er vi derfor glade for fortsat at kunne lægge ramme til de mange værdifulde kulturmøder som opstår og se integrationen udspille sig – på en lille lokal skala”, siger museumsinspektør Emma Barnhøj Jeppesen.

Er din appetit vækket for at blive en del af fællesskabet, og har du lyst til at dyrke din interesse for håndarbejde sammen med andre? Så afholder Immigrantmuseet Lørdagssysler fem gange i foråret 2023, hvor vi blandt andet skal se på hækling, ukrainsk kunst, broderi og stoftryk.

Datoerne er 4. februar, 11. marts, 15. april, 13. maj og 10. juni. Alle dagene foregår syslerne fra kl. 11.00-14.00. Arrangementerne er gratis og åbne for alle, der har tid og lyst til at kigge forbi.

UKRAINSKE FLYGTNINGEFORTÆLLINGER PÅ MUSEUM | 16.06.2022

Immigrantmuseet inviterer til åbning af den nye særudstilling ”УКРАЇНА – Krigens dilemmaer“ på den ukrainske grundlovsdag den 28. juni kl. 17.00. Kom og få et indblik i nogle af de valg som ukrainske flygtninge i Furesø Kommune har stået overfor under og efter deres flugt til Danmark.

Gennem vidnesbyrd, genstande, fotografier og lydoptagelser sætter udstillingen fokus på nogle af de dilemmaer og tilfældigheder, der har ført omkring 150 ukrainske flygtninge til Furesø Kommune, hvor de er blevet mødt af de mange Furesøborgere, der har valgt at stille deres hjem og hjælp til rådighed.

Til åbningen byder museumschef Cathrine Kyø Hermansen velkommen, hvorefter Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (A) åbner udstillingen. Både udstillingen og åbningsarrangementet er gratis og åbent for alle, der har lyst til at deltage.

Udstillingen bygger på et omfattende dokumentations- og indsamlingsprojekt, som Immigrantmuseet igangsatte på dagen for den russiske invasion af Ukraine den 24. februar i år. Ved at møde ukrainske flygtninge, danske værtsfamilier, frivillige chauffører og andre initiativtagere har museet gennem de seneste måneder etableret en tidlig indsamling af beretninger, genstande, fotografier og lydoptagelser, som fremover bevares for eftertiden og dermed indgår som en del af vores fælles danmarkshistorie.

”Situationen omkring de ukrainske flygtninge fylder rigtig meget i manges bevidsthed og vil også i fremtiden være et fælles referencepunkt, som vi alle kan huske tilbage på. Derfor sætter Immigrantmuseet ind med en tidlig indsats for at sikre, at de mange beretninger, som vi i øjeblikket er vidner til, ikke forsvinder for eftertiden, men i stedet dokumenteres og bevares. På den måde skaber vi et fundament af kilder, som forhåbentlig kan give fremtidige generationer en bedre forståelse af situationen”, siger museumschef Cathrine Kyø Hermansen.

Oplev de mange vidnesbyrd udfolde sig i museets særudstilling i Farum Kulturhus’ foyer frem til slutningen af august og følg med i det nye kapitel af den danske migrationshistorie, mens det bliver skrevet.

Kontakt museumsinspektør Emma Barnhøj Jeppesen på ebj1@furesoe.dk for yderligere information om udstillingen og museets dokumentations- og indsamlingsprojekt.

RØDE KORS OG IMMIGRANTMUSEET I UNIKT SAMARBEJDE | 01.12.2022

Immigrantmuseet åbner midlertidigt “filialkontor” i Center Sandholm. Formålet er at samle beretninger fra de nyligt evakuerede afghanere. Samarbejdet kan udbygges til også at omfatte andre nyankomne asylansøgere og flygtningegrupper i fremtiden. Uventede vandringer opstår, rejser spørgsmål og forsvinder igen. Migration er både flygtigt og foranderlig. Men hver gang efterlader de, der kommer til Danmark, spor i vores samfund. For at skærpe vores samfundsforståelse skal netop de spor fra nutidens migrationer dokumenteres men også diskuteres og sættes i perspektiv.

“For museet er det vigtigt at være til stede der, hvor historien udfolder sig. Derfor giver det rigtig god mening for vores dokumentationsarbejde, at vi er fysisk til stede i Center Sandholm. På den måde kan vi være med til at lægge historien om de evakuerede afghanere frem og bevare den for eftertiden som en del af vores fælles danmarkshistorie”, fortæller museums- og arkivchef Cathrine Kyø Hermansen, Immigrantmuseet. Hun fortsætter:

“Migration er et emne, som altid er aktuelt for vores samfund. Når nye hændelser på migrationsområdet opstår, gør museet en stor indsats for at indsamle vidnesbyrd, dokumentere udviklinger og sætte hændelserne i perspektiv til både samtid og fremtid. Situationen omkring de evakuerede afghanere er på mange måder allerede historisk. Derfor bygger vi et fundament af samtidsindsamling, som både nu og i fremtiden kan
hjælpe os med at forstå situationen.”

Det er første gang, Røde Kors på den måde indleder et samarbejde med et museum. “Både for vores afghanske beboere og for os i Røde Kors er det en helt oplagt mulighed for at bidrage til historie-fortællingen. I tilfældet med de evakuerede fra Afghanistan kan den enkeltes beretning være en vigtig brik i arbejdet med at indsamle viden. Samtidig kan de på den måde være med til at skabe forståelse for deres situation og de voldsomme begivenheder, som betød at de på ganske kort tid måtte forlade deres land. Nogle af de afghanske beboere har lange universitetsuddannelser med i bagagen. For dem er det et ekstra plus at nogle af dem bliver inddraget i forløbet”, fortæller Chefkonsulent i Røde Kors Maja Rettrup.

Helt konkret udmønter samarbejdet sig i, at Immigrantmuseet opretter et midlertidigt kontor i Center Sandholm, således at medarbejderne bliver en kendt del af de evakueredes hverdag. Det er selvfølgelig helt frivilligt for afghanerne, om de vil medvirke eller ej, ligesom det er op til dem, om de vil deltage med navn og billede, eller om det skal være anonymt.

Røde Kors bidrager med rådgivning og formidling af kontakt til afghanske beboere, der er interesserede i at medvirke. Indsamlingen af viden kommer til at ske i en længere periode. Efter de første samtaler vil den samme gruppe af afghanere blive kontaktet igen om seks måneder. Immigrantmuseet har første dag i Center Sandholm onsdag den 8. december 2021.

TESFAYE OG MORTEN KJÆRUM DEBATTERER FREMTIDENS INDVANDRING PÅ IMMIGRANTMUSEET I FURESØ | 10.01.2020

Fremtidens indvandring og den nye regerings udlændingepolitik er temaet, når udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) mødes med Morten Kjærum, leder af Raoul Wallenberg Institute of Human Rights i Lund på Immigrationsmuseet i Farum.

Tirsdag d. 14. januar kl. 19-21 lægger Immigrantmuseet i Farum hus til en debataften under overskriften “Fremtidens indvandring”. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og Morten Kjærum, leder af Raoul Wallenberg Institute of Human Rights i Lund mødes til en samtale om indvandring, integration, menneskerettigheder i Danmark og principperne bag den nye regerings udlændingepolitik.

Arrangementet er det første i en møderække skabt i et tæt samarbejde mellem Immigrantmuseet og frivillige kræfter i Indvandrerhistorisk Selskab.

Immigrationsmuseet er det eneste statsanerkendte museum i Danmark, der arbejder med migrationshistorie. Museet har siden 2012 beskæftiget sig med indvandrere, udvandrere og flygtninge i Danmarkshistorien.

LOVE AT LAST SIGHT | 01.09.2019

 

Lørdag d. 7. september åbner Immigrantmuseet dørene for udstillingen Love At Last Sight. Udstillingen af kunstnerparret Ana Pavlovic og Vladimir Tomic, begge uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, er støttet af Statens Kunstfond og det er første gang den vises på et dansk museum.

Udstillingens værker tager udgangspunkt i den universelle følelse af fremmedgørelse mennesker oplever, når de migrerer eller flygter til et nyt land. Værkerne udgør både video, lydinstallationer samt fotografier, sammensat af biografisk materiale indsamlet fra flygtninge og migranter fra Balkanområdet. Alle i dag bosat i Skandinavien. Materialet er indsamlet i perioden 1992-2007, fra de første dages indtryk og oplevelser til ca. 25 år efter ankomsten, hvor livet er markant forandret.

På udstillingen Love at Last Sight bliver vi præsenteret for flere værker, der er blevet præmieret indenfor de sidste par år. Værket ”Letters” af Ana Pavlovic udgøres af to store pavilloner, hvor vi bag florlette gardiner, bliver inviteret ind i en intim hjemlig atmosfære. Pavlovic kom til Danmark som 22-årig fra Serbien og et bombet barndomshjem i Beograd og startede forfra i livet. Hendes værker fokuserer på den menneskelige psyke, på fremmedgørelse og på dikotomien mellem Øst- og Vesteuropa. Udstillingen er altså skabt udfra kunstnerparrets egne erfaringer som hhv. flygtning fra Kroatien og migrant fra Serbien, i kombination med det hudløst ærlige materiale fra mange andre. De er brevvekslinger mellem mor og migreret datter, der røber både  intime tanker og refleksioner fra kvinder som har matte træffe svære og nogle gange kontroversielle beslutninger.  Vi bliver mødt i øjenhøjde med fortællinger om succes og det modsatte.

UDVANDRERNE VANDRER TIL IMMIGRANTMUSEET | 14.03.2018

”Skibet kastede anker ud for New York ved midnatstid. Det var et mageløst syn at kigge ind mod byen med de utallige lys eller at se ud mod de oplyste skibe, der passerede os. Folk var lykkelige over at være ankommet – nogle for fornøjelsens skyld, andre for at skabe sig en ny karriere – og vi havde svært ved at falde i søvn.” Alma Hjort Schmidt, USA 1907:

Fra omkring 1860 og frem til cirka 1920 udvandrede over 300.000 danskere til USA. Det er et svimlende tal, faktisk omkring 10 procent af den daværende danske befolkning. Trods det, så har historien om den danske masseudvandring ikke fyldt meget i de danske historiebøger.

Debatten om migration fylder dog mere og mere i samfundsdebatten i dag, og en konsekvens er, at vi danskere i højere grad er begyndt at interessere os for dengang vores forfædre drog ud, og hvorfor de drog ud. Derfor åbner Immigrantmuseet den 7. april dørene for den ny vandreudstilling Udvandrerne fra Museum Mors.

Med udgangspunkt i morsingboernes egen historie dykker Udvandrerne ned i fortællingen om de tusindevis af danskere, der krydsede Atlanten i håbet om en bedre fremtid i USA. Og vi er med hele vejen. Fra Mors og hele vejen over til prærien, hvor de danske migranter med de bare næver begyndte det slidsomme arbejde med at opdyrke jorden.

Så kom med, når Immigrantmuseet her til april følger i udvandrernes fodsspor, og bliv klogere på et tankevækkende stykke Danmarkshistorie formidlet via et lokalhistorisk perspektiv.

FANTASTISKE HISTORIER TIL SKOLERNE FRA MUSEERNE I NORDSJÆLLAND | 25.01.2018

Skoler og ungdomsuddannelser i Nordsjælland får nu mulighed for at tilbyde deres elever 12 spændende og lærerige undervisningsforløb under overskriften ”Kultur på Vej”. Undervisningsforløbene er udviklet i et samarbejde mellem Furesø Museer/Immigrantmuseet, Museerne Helsingør og Museum Nordsjælland. Kulturstyrelsen har støttet udviklingsarbejdet med 374.000 kr.

Hvem bliver ikke nysgerrig på at vide mere om de tre transportskibe, der blev bestilt af Irak og bygget i starten af 1980’erne på Helsingør Skibsværft, vandre rundt i Helsingør på jagt efter historiske steder, møde beretninger om at rejse til et nyt land som Wienerbarn, komme nærmere en forståelse af hvad flygtningekonventionen fra 1951 betyder, debattere forholdene i de tyske flygtningelejre, dykke ned i kilderne om sørøvere og nationale helte i Øresund efter Københavns bombardement i 1807 eller fordybe sig i arkæologens arbejde med de arkæologiske fund for selv at tolke skiftet fra jægerstenalder til bondestenalder og reflektere over, hvorfor det fandt sted?

Fælles for alle undervisningsforløbene er, at eleverne får skærpet deres historiske interesse og viden gennem vedkommende formidling på museerne. Der er gjort meget ud af undervisningsformen, der spænder fra byvandringer og dilemmaspil til paneldiskussioner og rollespil. Alle forløb tager udgangspunkt i lokalhistorien i form af begivenheder, arkæologiske genstande, kilder, kulturmiljøer og handler på forskellig vis om identitet, erindring, kulturmøder, og mobilitet.

Forløbene er udviklet gennem et samarbejde med lærere og elever fra nordsjællandske skoler og ungdomsuddannelser, og de understøtter faglige mål.  Ud over de konkret forløb som eleverne får direkte glæde af, omfatter projektet også følgeforskning, der har gjort museerne klogere på skolernes behov for understøttende undervisning. Undervisningsforløbene og en komplet oversigt over de samarbejdende museers tilbud findes på www.skolemus.dk. Hvor tilbuddene også kan bookes. Her kan der også læses mere om projektet Kultur på Vej.

For yderligere oplysninger kontakt: Lise Milan Nielsen, Furesø Museer/Immigrantmuseet, limn@furesoe.dk 72165361.

SÆT ANSIGT PÅ EN FLYGTNING | 18.01.2018

Udstillingen ’Flygtning’ fortæller personlige beretninger fra nogle af de flygtninge, der i disse år kommer til landet. Udstillingen er opstillet på Københavns Hovedbibliotek frem til den 28. januar.

”De sagde, at alting var okay. De sagde, at vi ville få en siddeplads, og at vi kunne medbringe bagage, men på vej til båden begyndte de pludselig at sige, at vi alligevel ikke kunne medbringe bagage, og at vi skulle smide vores ting væk.”

På Københavns Hovedbibliotek kan man i øjeblikket se udstillingen ’Flygtning’. Udstillingen har til sigte at bringe den besøgende tættere på de flygtninge, der i disse år kommer til landet. Gennem udstillingens personlige beretninger får man indblik i tanker, følelser, drømme og håb for fremtiden fra mennesker, der har måttet flygte fra alt velkendt til fordel for et liv i Danmark. Mennesker fra Somalia, Eritrea og Syrien. For hvad vil det sige at tage på en lang og ofte farefuld rejse, der markerer et stort skift i både geografi og identitet? Hvordan er det at gå fra at være studerende, chauffør eller kvindelig soldat i sit hjemland til at være flygtning? Og hvad tager man med på rejsen?

Udstillingen ’Flygtning’ er et samarbejde mellem Københavns Hovedbibliotek og Immigrantmuseet og viser et udpluk af interviews foretaget af etnolog Inanna Riccardi. Udstillingen kører fra nu og frem til den 28. januar. Der er fri adgang til udstillingen, som er opstillet i stueetagen.

DANSK UDVANDRING TIL AMERIKA | 01.12.2016

Når det kommer til migration, har Danmark ikke kun været modtagerland. Mange danskere har i tidens løb forladt landet for at søge lykken andetsteds. Langt de fleste af dem udvandrede til USA i årene 1850-1920. Hvem var de? Hvorfor tog de af sted? Hvor slog de sig ned? Og hvad blev der af dem og deres efterkommere? Disse spørgsmål besvarer museumsinspektør Freja Børsting på Immigrantmuseet torsdag d. 8. december kl. 19:00.

Der vil også være lidt gode tips at hente til hvordan du kan finde informationer om din egen familie i USA. Freja har arbejdet på The Danish Immigrant Museum i Iowa i USA og har skrevet speciale om den danskhed, der stadig lever i bedste velgående i dansk-amerikanske samfund. Torsdag d. 8. december 2016 kl. 19:00. Arrangementet er gratis.

NY UDSTILLING PÅ IMMIGRANTMUSEET: FLYGTNINGE / REFUGEE | 26.04.2016

På baggrund af interviews med 16 flygtninge i Furesø Kommune, åbner Immigrantmuseet nu særudstillingen Flygtning / Refugee, hvori flygtningenes personlige fortælling er i fokus.

Udstillingen bygger på tre måneders intenst feltarbejde lavet af Immigrantmuseets projektmedarbejder, Inanna Riccardi, og præsenterer flygtninge fra tre forskellige lande: Syrien, Eritrea og Somalia. Hver flygtning fortæller om livet som det var i hjemlandet inden personen flygtede, om selve flugten og om hvordan deres liv i Danmark foreløbigt har formet sig. De fleste af fortællingerne er barske og handler om overlevelse, afsavn og usikkerhed. Men for de fleste af flygtningene repræsenterer den nye begyndelse i Danmark også et håb om en bedre og mere sikker fremtid.

Udstillingen åbner tirsdag d. 3. maj kl. 17:00. Immigrantmuseet byder på et lille glas, og der vil være mulighed for at hilse på nogle af de flygtninge hvis historier indgår i udstillingen.

NY MINI-UDSTILLING PÅ IMMIGRANTMUSEET | 13.07.2015

Som led i Immigrantmuseets deltagelse i det tværkommunale kulturprojekt “Sæt Kulturen i Spil”, har projektmedarbejder Inanna Riccardi ledet en foto workshop for unge piger fra Farum Midtpunkt. Emnet for foto-workshoppen er venskab, og workshoppens formål er at få mere viden om det liv, teenagere, som bor i Farum Midtpunkt, lever.

To gange om ugen i maj og juni måned har deltagerne haft fotografi undervisning på Immigrantmuseet, og de har ligeledes besøgt Copenhagen Photo Festival. I undervinsingen er indgået flere forskellige aktiviteter: analyser af kendte fotografier, undervisning i brug af et analogt kamera og i de forskellige teknikker, man kan bruge, når man fotograferer, fremkaldelse af film, samtaler om de billeder, deltagerne har taget etc. Hver deltager fik udleveret et analogt kamera med sort-hvide film.

Valget af det analoge kamera bunder i, at det var ønsket at bruge et værktøj, som de unge kender til; kameraet, men at de unge samtidig skulle udfordres på det, de allerede kender, gennem det analoge. Herudover gav det analoge kamera og de fremkaldelsesprocesser, filmen kræver, de unge mulighed for at følge foto-processen fra start til slut.

Igennem foto-processen fik deltagerne mulighed for at se deres egen virkelighed med andre øjne. De blev bl.a. bedt om at fotografere deres daglige rutiner og derigennem skabe en slags “følelsesmæssigt landkort” over deres hverdag, og det sted de bor.

Deltagernes fotografier er nu blevet til en mini-udstilling, der åbner på Immigrantmuseet (Stavnsholtvej 3, 3520 Farum) fredag d. 31. juli kl. 17:00. Immigrantmuseet byder på et lille glas, og der vil være mulighed for at hilse på de unge, der har deltaget i projektet.

½ – TO NATIONALITETER | 01.06.2013

Den 19. juni kl. 16:00 åbner Immigrantmuseet en ny særudstilling med fotografier. Fotokunstneren Diana Velasco udstiller to billedserier, der med udgangspunkt i hendes egen oprindelse som dansk-spansk, undersøger hvordan det er at have to nationaliteter. Udstillingen er højaktuel idet regeringen for nyligt har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe der skal undersøge spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab, som det hidtil kun i meget begrænset omfang har været muligt at opnå i Danmark

Ét er de praktiske regler omkring det dobbelte statsborgerskab. Noget andet er de mennesker, reglerne kommer til at påvirke – bl.a. børn af forældre med forskellige nationaliteter. Hvad vil det egentlig sige at have to nationaliteter? Og betyder dobbeltheden noget for den enkelte? Disse spørgsmål behandler fotokunstner Diana Velasco i udstillingen ½ – To nationaliteter. Udstillingen består af de to fotoserier; Familiealbum og Portrætter.

Fotoudstillingen vises på Immigrantmuseet, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum fra onsdag d. 19. juni – fredag d. 18. oktober 2013. Der afholdes åbningsreception onsdag d. 19. juni fra kl. 16-18. Alle interesserede er velkomne!

NY UDSTILLING PÅ IMMIGRANTMUSEET: HANNAH HABIBI | 15.05.2015

Ny særudstilling på Immigrantmuseet lægger op til debat om kønsroller og religiøse normer. Den engelske kunstner Hannah Habibi besøger Immigrantmuseet under åbningen af udstillingen d. 30. maj. Ved første øjekast kan de humoristiske sammenstillinger og slående emner i den engelske kunstner Hannah Habibis kunst få én til at trække på smilebåndet, men hendes værker er understøttet af en social kommentar, der samtidig giver hendes kunst dybde.

Med malerier der i deres stil er inspireret af den amerikanske popkunstner Roy Lichtenstein, stiller Hannah Habibi spørgsmålstegn ved kønsroller, religiøse normer og moderne politik på en måde der er blevet beskrevet som ‘tankevækkende’ af avisen The Times.

Hannah Habibi har hjemme i Sydlondon. Hendes værker blev bl.a. udstillet på Sharjah Islamic Festival i 2014 og har været highlighted på BBC. I 2011 vandt Habibi prisen ‘3FF Urban Dialogues Artist Award’ for hendes værker “Illumination” og “Chasing Paradise”.

Åbningsreception lørdag den 30. maj kl. 14.00. Hannah Habibi vil være til stede under åbningen. Immigrantmuseet byder på vin, vand og snacks.

HELSINGØR-TAPETET | 18.08.2014

Fredag d. 5. september slår Immigrantmuseet dørene op for en ny særudstilling: Helsingør-tapetet. Særudstillingen er centreret omkring det 31 meter lange Helsingør-tapet der blev til som et integrationsprojekt over en to-et-halvt-årig periode i Helsingør.

37 kvindelige flygtninge- og indvandrerkvinder fra 12 forskellige lande satte sig for at fortælle deres egen specielle historie med nål og tråd. Det færdige resultat fortæller bl.a. om kvindernes hverdag i Palæstina og i Jugoslavien før og efter krig og under flugt. Det fortæller også om, hvordan kvinderne oplevede mødet med Danmark. Kvindernes historie fortælles fra deres forfædres arbejde med eksempelvis tobaksproduktion i Palæstina og arbejdet i marken i Ex-Jugoslavien. For palæstinenserne bliver følgerne af 2. verdenskrig et liv på flugt, og det samme gælder for kvinderne fra ex-Jugoslavien da præsident Tito dør og Jugoslavien senere bryder sammen.

Kvinderne og deres familier søger beskyttelse og de ender i Danmark, hvor et nyt kapitel af deres liv kan tage sin begyndelse. Mødet med Danmark bliver et møde med et nyt sprog og med nye traditioner. Tapetet er understøttet af en frise, der fortæller om folkloren og håndværket fra kvindernes hjemlande. Frisen viser den kultur, som kvinderne har bragt med sig, iboende i dem selv, som erindringsglimt fra en svunden tid. Her findes også portrætter af de medvirkende kvinder samt et portræt af Dronning Margrethe, som de medvirkende kvinder var enige om også skulle have en plads på tapetet. Tapetet består af 1.000.000 sting og der er brugt 50.000 arbejdstimer på det. Udstillingen vises frem til d. 9. januar 2015.

Immigrantmuseet