NYE FORBINDELSER

Kontroverser og uenigheder

Interessens omfang overraskede tilsyneladende de danske myndigheder. Gentagne gange var der kontroverser mellem enkelte plejeforældre og myndighederne, når sidstnævnte nægtede at forlænge opholdstilladelserne, som udstedtes standardmæssigt for perioder af 6 måneder. Der var dog ret få ansøgninger til myndighederne om adoption, selv om nogle af wienerbørnene var forældreløse.

Sommerferieophold og familiære relationer

Centralkomiteen blev nedlagt den 16.september 1922, men Centralkontoret forsatte med at eksistere indtil 1925, idet kontoret hjalp mange wienerbørn med at komme på sommerferie hos deres tidligere plejefamilier. Det var meget almindeligt, at plejeforældrene i de efterfølgende år selv finansierede og arrangerede besøg – ikke mindst sommerferieophold – i Danmark for børnene.

Børnetransporterne blev indstillet i 1925. De 287 wienerbørn, der var i landet på det tidspunkt, fik opholdstilladelse. En ret stor gruppe af tidligere wienerbørn vendte senere tilbage til Danmark, og en del tog fast ophold her efter nazisternes magtovertagelse i 1933 og Østrigs indlemmelse i det tredje rige i 1938. Sigurd Jacobsen beregnede mange år senere det samlede antal transporter til hen ved 23.000.

Immigrantmuseet