INTERESSEN FOR KRIGENS BØRN

Save the Children

Allerede i det sidste krigsår af første verdenskrig opstod der – især i England, Holland og Sverige – en udbredt interesse for krigens civile ofre. Særligt i England kom dette engagement til at danne grundlag for en organisationsstiftelse. Organisationen var Save the Children (Red Barnet), som snart udviklede sig til nationale komitéer og til den internationale hovedorganisation Sauvez les Enfants.

I Danmark førte et helt privat og personligt initiativ til, at en aktion for nødlidende børn i Wien blev en så stor succes, at Red Barnet i denne omgang ikke blev stiftet.

En redningsaktion

Schweiz var det første land, der tilbød hjælp ved at lade østrigske børn komme til Schweiz. Herefter fulgte Danmark. Den udløsende faktor var en dansk læge, der arbejdede på et hospital i Wien. Han tog kontakt til sin svoger i København, overretssagfører Sigurd Jacobsen.

Jacobsen iværksatte – sammen med sin hustru og den danske generalkonsul i Wien – arbejdet for rekreationsophold til wienerbørnene i Danmark. Ganske hurtigt herefter blev Komiteen for Wienerbørnenes Ophold i Danmark og kollegahjælp oprettet.

Komiteens virke

Komiteen for Wienerbørns Ophold i Danmark, som fik kontor i København, bad via annoncer i dagspressen den danske befolkning give bidrag til transport af wienerbørn til Danmark eller tage et wienerbarn i pleje. I første omgang var der kun få familier, som ville tage et wienerbarn i pleje, men senere blev der så stor rift om børnene, at mange familier stod på venteliste for at få et barn.

Lokalkomiteernes opståen og arbejde

Med det formål at drage hele den danske befolkning ind i hjælpeaktionen for wienerbørnene, drog et par af centralkomiteens udvalgsmedlemmer rundt i landet for at overtale flere danskere til at støtte hjælpeaktionen. Mange folk var villige til at hjælpe, og dannede lokalkomiteer for at fremme interessen for hjælpeaktionen. Den oprindelige komité ændrede derfor navn til ”Centralkomiteen for Wienerbørns Ophold i Landet”.

Immigrantmuseet