GABAY – SOMALISK POESI

Krige på ord

Ingen kunstart rangerer højere for somalierne end digtningen. Af alle former for somalisk kunst er poesien den ældste og mest respekterede. I generationer har digtning for somalierne været en kilde til oplysning, underholdning, uddannelse og sågar krigsførelse. En konflikt imellem to klaner blev altid indledt med en kamp på ord, hvor velformulerede digtere fra hver klan fremsagde digte med stærke budskaber. Poesien var typisk langt mere betydningsfuld end selve de fysiske krigshandlinger, og de fremførte digte havde potentiale til både at starte konflikter og til at stoppe dem.

Kædedigtningen

I somalisk kultur efterfølger kædedigtning hyppigt fjendtlige episoder mellem to klaner. Som opfølgning på en konflikt er det kutyme for enten en velkendt eller talentfuld digter at komponere et avanceret digt om en specifik klan. Digtet fungerer som en udfordring til klanen, og for at imødegå udfordringen og undgå ydmygelse må et nyt og endnu mere sofistikeret digt blive forfattet som svar. Over tid kan sådanne udfordringer og svar på samme blive til lange kædedigtninger. Den mest berømte somaliske kædedigtning begyndte helt tilbage i midten af 1800-tallet og er stadig ikke afsluttet den dag i dag.

Immigrantmuseet