FAN OG MAANSO – SOMALISK KUNST

Musik og teater

Der findes ikke en direkte oversættelse af det vestlige ord ”kunst” på somalisk. Derimod benytter somalierne to forskellige ord, fan og maanso, om forskellige former for kunst. Maanso er et traditionelt somalisk ord, der dækker over kunstformerne folkemusik og poesi. Ordet fan, som oprindeligt betød ”kunst” på arabisk, har med tiden fået en mere konkret betydning i det somaliske sprog, hvor det typisk dækker over de populære kunstformer musik og teater. Før Somalias industrialisering i begyndelsen af 1900-tallet var de somaliske musik- og teatertraditioner meget forskellige fra klan til klan. Nogle af disse bibeholdt deres særegne karakter, mens andre undergik transformationer i mødet med andre traditioner. Sidstnævnte udvikling er fundamentalt indlejret i betydningen af ordet fan som værende musik og teater.

Anti-kunsten

I 1980’erne blev Somalias forfatning omskrevet på en måde som sikrede den siddende præsident, Siad Barre, den absolutte magt over landet. Den enevældige statsform betød også et opgør med den frie presse, da der kort efter blev indført en ny statslig censur ”anti”, som påvirkede alle former for somalisk kunst. For at omgå censuren formulerede kunstnerne deres tekster på en måde, så de ikke ville vække opsigt under gennemlæsningen på regeringskontorerne. Kunstværker som indirekte rettede kritik af den somaliske regering opnåede stor popularitet blandt befolkningen. Mange af kunstnerne bag anti-kunsten blev fængslet eller tvunget i eksil. Ikke desto mindre var den ulovlige kunst stærkt medvirkende til at opildne en modstand mod den enevældige regeringsform, som ultimativt resulterede i den somaliske borgerkrig og regimets fald.

Foto: AU-UN IST PHOTO / STUART PRICE.

Immigrantmuseet