TURBANEN

En gammel mode

Turbanen som hovedbeklædning kan dateres mere end 4.000 år tilbage i tiden til antikke kulturer i Mesopotamien og i Indien. Det er en karakteristisk beklædning, der bæres i mange varianter, af mange årsager og i mange lande fra Syd- og Centralasien til Nord- og Vestafrika.

Af alle kulturer og religioner har særligt sikherne gjort turbanen til deres kendetegn. Det var den tiende guru, Guru Gobind Singh, der med Khalsa broderskabet indførte turbanen som en del af sikhismen. Fra at være et statussymbol for de rige og helligste i samfundet, overgik turbanen til at blive et unikt signal, der symboliserede lighed mellem rig og fattig. Som indviet medlem af Khalsa-broderskabet skulle sikherne bære turban.

Turbanen i dag 

I dag bindes sikhernes turban på flere måder. Hver stil sin historik. Stoffets længde varierer fra tre meter og opefter, og bredden foldes et par gange, inden turbanen bindes. Mange sikher finder stor ære i at bruge tid på at binde turbanen, så den sidder korrekt og er præsentabel. De udstillede turbaner kommer en familie, hvor man har så meget ejerskab til sine turbaner, at man binder et varierende antal knuder, når turbanen skal vaskes, så man kan kende forskel.

Fotos: Immigrantmuseet.

Immigrantmuseet