October 2019 – Copenhagen – Sikh Archive – Kodak Porta 400 – MJU2 – pt2 (26)

Skriv en kommentar

Immigrantmuseet