ROMAERNES PLADS I DET DANSKE SAMFUND I NYERE TID

Bedre forhold

Fremmedloven af 1875, som havde til sigte at holde romaer og omrejsende ude af landet, forblev gældende helt frem til 1952. Herefter blev Fremmedloven afløst af Lov om udlændinges adgang til landet, som ikke indeholdte bestemmelser rettet mod romaerne. Året efter, i 1953, underskrev Danmark ligeledes Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvilket betød, at romaerne ikke længere kunne udvises af Danmark, fordi de var romaer.

Romaerne er i dag bofaste i Danmark, og Helsingør er den provinsby i landet med flest romaer. I 2006 anslog man, at der levede 5-10.000 romaer i Danmark. I nyere tid er romaerne kommet til Danmark som gæstearbejdere i 1970’erne eller som flygtninge fra borgerkrigen i Jugoslavien og Kosovo.

 

Immigrantmuseet