ROEPOLAKKERNE

I 1893 kom de første 400 polske sæsonarbejdere til Lolland for at arbejde i sukkerroemarkerne. Indtil 1929 kom tusindvis af polakker hvert år til Danmark for at arbejde.

Hovedparten rejste hjem men ca. 3-5000 valgte sidenhen at bosætte sig permanent i Danmark. Arbejdet i roemarkerne var hårdt, og de polske roepiger blev indkvarteret i såkaldte polakkaserner. I 1908 blev der vedtaget en lov, der bl.a. havde til formål at beskytte de polske sæsonarbejdere ved at sikre dem en standardiseret kontrakt og rimelige indkvarteringsforhold.

Agent, Aufseher eller forpige

Den udskældte Aufseher

Fra polske til danske arbejdere

Polakloven

Politisk Arbejdsimmigration

Tusindvis af Polakker

Boligforhold

En standardkontrakt

Polakkaserner

Polakkerne kommer

Rigdom og eventyr

De katolske skoler

Der var nogle børn der gik i skole

Din rådne polak

Dobbeltkærligheden til Polen og Danmark

Én gang landarbejder

Et uciviliseret folk

Boligforhold

Immigrantmuseet