Udviste (1875-1919)

Databasen bygger på politiets interne meddelelsesblad Politiefterretninger og rummer hovedsageligt informationer om personer, der er blevet udvist eller hjemsendt ifølge Fremmedloven fra 1875.

En nærmere vejledende beskrivelse af databasen kan findes via nedenstående link.

 

Immigrantmuseet