KONGENS HOLLÆNDERE

Hvor kom hollænderne fra?

Præcis hvor hollænderne kom fra, vides i dag ikke med sikkerhed. Selvom de i samtiden blev omtalt som hollændere, er det ikke ensbetydende med, at de kom fra det område, vi i dag kalder Holland. Holland er i dag nemlig en provins i det, der dengang blev kaldt for kongeriget Nederlandene.

I 1400-tallet blev de forskellige fyrstendømmer, der i dag omfatter det nuværende Belgien, Nederlandene og Luxemburg, samlet af hertugerne af Burgund under navnet De Sytten Nederlande. Det er vanskeligt at afgøre nøjagtig hvorfra, de tilrejsende bønder kom. Det eneste vi ved, er at de i samtiden er omtalt som hollændere, og Store Magleby, hvor de slog sig ned, blev omtalt som Hollænderbyen.

Christian II og hans embedsmænd kan have brugt betegnelsen i flæng for personer fra Nederlandene, eller det kan være en nøjagtig angivelse af ophav. Forvirringen bliver ikke mindre af, at det område, der i dag udgør Nederland, dækker et andet område, end det gjorde i 1500-tallet og senere hen.

Hvor mange kom til Danmark?

Vi ved heller ikke præcist, hvor mange der kom. I Christian II’s udkast til et privilegiebrev fra 1521 er antallet angivet til 184. Et næsten samtidigt navneregister viser, at 164 personer med hollandsk klingende navne skulle fordeles i byerne rundt omkring på Amager. Det er sandsynligt, at der var tale om familier – vel og mærke datidens familier, som oftest bestod af en gårdmand og hans kone, deres børn, tjenestepiger, karle, samt nogle gange gårdejernes forældre.

At de var mange som blev inviterede, stemmer godt overens med, at de oprindeligt blev givet hele Amager at slå sig ned på. Da deres privilegier blev indskrænket efter Christian II’s fald fra magten i 1523, fik de kun Store Magleby, der udgjorde 24 gårde. Det er muligt at en del af de inviterede familier tog hjem igen, enten fordi de fortrød, eller fordi de fandt tilværelsen for usikker, efter at Christian II blev afsat.

Fotos: Museum Amager.

Immigrantmuseet