GRIFFENFELDTSGADE 31

Indimellem stødte befolkningen også på notitser, der berettede om kriminalitet og forbrydelser af mere voldelig karakter. I september 1895 kunne København fortælle om et voldtægtsforsøg begået af franskmanden Jean Chastré:

En rar Stedfar.

I Foraaret kom en fransk Maskinmester, Jean Chastre, hertil som Passager med en af Thingvallabaadene fra New-York. Han havde sejlet paa Missisippifloden og paa Vestindien, men havde lidt haardt af den gule Feber og vilde nu vende hjem til Frankrig. Her i Byen blev han imidlertid forelsket i en 36-aarig Jomfru Rosborg, der bor i Griffenfeldtsgade 31. Folk skumlede lumsk i Krogene om, at Franskmandens ømme Følelser nok ikke saa meget gjaldt den gamle Jomfru som hendes fagre, 14-aarige Datter Aldine.

Og nu synes Husets Folk at have faaet Ret. I Forgaars løb nemlig Aldine hen paa Fælledvejens Politistation og fortalte, at Franskmanden havde bundet et Tørklæde for hendes Mund og derpaa øvet Vold mod hende. I Gaar Middags blev han arresteret. Paa Tirsdag skulde han have haft Bryllup paa Raadhuset med Aldines Moder, hvad han nu er lovligt forhindret i.

Immigrantmuseet