EN OPMÆRKSOM BETJENT

I september 1903 kunne Bornholms Tidende fortælle, at en opmærksom københavnsk politibetjent havde pågrebet en ung svensk mand, der ellers var forsvundet som dug for solen efter et tyveri af et lommeur og en vinterfrakke på Bornholm tre år tidligere:

Et aarvaagent Politi.

En Aften for ca. 3 Aar siden blev der fra en paa Kannikegaard i Aaker tjenende Karl stjaalet et Lommeuhr og en Vinterfrakke; da en anden af Gaardens Karle, en Svensker, forsvandt samme Aften, henledtes, som rimeligt var, Mistanken paa denne. Politiet fik oplyst, at han over Rønne var tagen med Damperen til Kjøbenhavn, at han om Bord havde solgt Uhret til Skibets Kok, og at han havde pantsat Frakken i Kjøbenhavn; men længere kunde hans Spor ikke følges, og en Efterlysning i “Politiefterretninger” blev uden Resultat.

– Saa for kort Tid siden fandt en kjøbenhavnsk Politibetjent en Svensker liggende sovende paa en Bænk ude ved Østbanegaarden, og såsom en Politimand altid er mistænksom, og det gamle Ord “Ude af Øje – ude af Sind” ikke passer i Politiverdenen, tog Betjenten sig med Omhu af Manden og fik ham paa Stationen til at tilstaa, at han ganske rigtigt var den for flere Aar siden her fra efterlyste Tyv, og at han, der kun er godt en Snes Aar, havde tilbragt de sidste 3 Aar i svenske Strafanstalter.

Efter at have faaet denne Bekendelse af ham blev han med første Dampskib sendt her til, hvor han siden har siddet arresteret; nu har han efter Sigende faaet sin Dom, der lyder paa, at han i 8 Dage skal leve ved Vand og Brød.

Immigrantmuseet