445 kr. stjålet

I maj 1906 kunne det landsdækkende dagblad Social-Demokraten bringe en kort notits om et tyveri i Odense. Ofte kunne dagbladenes læserskarer følge med i, hvilke forbrydelse der blev begået i løbet af dagene, når dagbladene bragte de nyeste efterretninger om mord, tyveri, slagsmål, bedrageri og andre forbrydelser. Læs bare med her om tyskeren Wohlau, der blev taget med fingrene i maskinen:

En tysk Kontorist anholdt for Tyveri. Odense, 16. Maj. Politiet i Odense anholdt i Aftes ved Toget Kl. 9,45 til Faaborg en ung Tysker ved Navn Wohlau, der i en 8 Dages Tid har været ansat hos Firmaet Korch & Levin i Odense. Han havde i Aftes, da han et Øjeblik var alene paa Kontoret, tilvendt sig 445 Kr. Ved Anholdelsen var han i Besiddelse af 414 Kr.

Immigrantmuseet